YEGO DESIGN Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 12 października 2018 roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki YEGO DESIGN Sp. z o.o. z siedzibą w Turku.

Metryka postępowania

Dane dłużnika:

YEGO DESIGN Sp. z o.o.
ul. Milewskiego 9
62-700 Turek

KRS: 0000441985
NIP: 6681967969
REGON: 302291481

reprezentowany przez:
Urszulę Jablonski – Prezesa Zarządu
Tomasza Simińskiego – Członka Zarządu

Sygnatura akt:

XI GRs 13/18/PN

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:

12 października 2018 roku

Sąd prowadzący postępowanie:

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:

SSR Przemysław Nowacki

Zarządca:

DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul. Towarowa 37, 61- 896 Poznań
KRS: 0000442983

Dyrektor Projektu:

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Zastępca Dyrektora Projektu:

Iwona Pilarczyk – Smocikowska – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 929

Kontakt z Zarządcą:

Aktualny stan postępowania:

  • 24.01.2019r. – Obwieszczenie w MSiG o złożeniu do akt sprawy spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych
  • 12.10.2018r. – Otwarcie postępowania sanacyjnego YEGO DESIGN Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania: