sanacjafirm.pl

Upadłość konsumencka – Mariola Kozłowska

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 21 lipca 2016 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marioli Kozłowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Metryka postępowania:

 • Sygnatura akt:
  XI GUp 212/16

 • Data ogłoszenia upadłości:
  21 lipca 2016 roku 

 • Sąd prowadzący postępowanie:
  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

 • Sędzia – Komisarz:
  SSR Adam Januszewski

 • Syndyk:
  Anna Szymańska
  doradca restrukturyzacyjny nr 688

 • Kontakt z Syndykiem:
  e-mail: anna.szymanska@sanacjafirm.pl 
  Nr tel.: 61 643 51 00

 

Upadłość konsumencka

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl