sanacjafirm.pl

Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. w restrukturyzacji

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,  XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych  z dnia 15 lutego 2018  roku zostało otwarte postępowanie sanacyjne spółki Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Metryka postępowania:

Dane Dłużnika:

Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. w restrukturyzacji
ul. Krańcowa 20
61-037 Poznań

KRS: 0000000874
NIP: 7770001861
REGON: 630248287

reprezentowana przez:
Wioletę Kijanka –
Prezesa Zarządu

Sygnatura akt:
XI GRs 3/18

Data otwarcia postępowania sanacyjnego:
15 lutego 2018 roku

Sąd prowadzący postępowanie:
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział Gospodarczy,
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Sędzia – Komisarz:
ASR Artur Kapłon

Zarządca:
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul. Towarowa 37, 61- 896 Poznań
KRS: 0000442983

Dyrektor Projektu:
Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 689

Zastępca Dyrektora Projektu:
Iwona Pilarczyk – Smocikowska – doradca restrukturyzacyjny, licencja nr 929

Kontakt z Zarządcą:
e-mail: pomet@sanacjafirm.pl
Nr tel.: 61 643 51 97

 

Aktualny stan postępowania:

  • 15.02.2018r. – Otwarcie postępowania sanacyjnego Zakładów Metalurgicznych POMET S.A.
  • 21.03.2018 r. – Złożenie w Sądzie spisu inwentarza i spisu wierzytelności
  • 10.05.2018 r. – Obwieszczenie w MSiG o złożeniu w Sądzie spisu wierzytelności i spisu inwentarza
  • 15.05.2018 r. – Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego

Dokumenty do pobrania:

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl