sanacjafirm.pl

O nas

Adwokat Robert Głowacki

Adwokat 

Specjalizacja: prawo gospodarcze, funkcjonowanie spółek kapitałowych

Adwokat Robert Głowacki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz kierunku Prawo ukończył również stacjonarne studia na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

W toku dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się przede wszystkim prawem gospodarczym. Świadczył usługi prawne na rzecz przedsiębiorców w toku ich codziennej działalności. Zakres pomocy prawnej obejmował doradztwo korporacyjne, ocenę prawną zawieranych umów, redagowanie umów dopasowanych do potrzeb Klientów, a także uczestnictwo w badaniach due diligence.

Przedsiębiorcy, na rzecz których świadczył usługi działali w branżach: inwestycyjnej, konsultingowej, nieruchomości, nawozów i chemikaliów, outsourcingu IT.

Występował także w licznych procesach sądowych. Doświadczenie procesowe obejmuje w szczególności trudne sprawy gospodarcze, ale też złożone sprawy cywilne, także w postępowaniu nieprocesowym, sprawy administracyjne, w tym reprywatyzacyjne, oraz karne.

Sprawy gospodarcze, w których reprezentował Klientów to między innymi sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji (w tym dotyczące opłat półkowych), czynów niedozwolonych, w tym roszczeń odszkodowawczych, umów o roboty budowlane. Nierzadko były to sprawy problemowe o wysokiej wartości przedmiotu sporu.

 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl