sanacjafirm.pl

Lider Trading Sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 stycznia 2018 roku została ogłoszona upadłość spółki LIDER TRADING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Metryka postępowania:

Dane upadłego:
Lider Trading Sp. z o.o. w upadłości
ul. Znana 4B
01-100 Warszawa
KRS: 0000109141

NIP: 8133086861
REGON: 690693313

reprezentowana przez:
Jacka Kuliga
Prezesa Zarządu

Sygnatura akt:
X GUp 53/18

Data ogłoszenia upadłości:
16 stycznia 2018 roku

Sąd prowadzący postępowanie:
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
ul. Czerniakowska 100A,
00-454 Warszawa 

Sędzia – Komisarz:
SSR Monika Gajdzińska – Sudomir

Zastępca Sędziego – Komisarza:
SSR Aleksandra Ziółkowska – Majkowska

Syndyk:
Andrzej Głowacki
nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 689

Kontakt z Syndykiem:
e-mail: lidertrading@sanacjafirm.pl
Nr tel.: 61 643 51 00

Status postępowania:

  • 16.01.2018r. – Ogłoszenie upadłości Lider Trading Sp. z o.o.
  • 05.02.2018r. – Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości Lider Trading Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl