sanacjafirm.pl

Zaproszenie do składania ofert na dostawy karmy dla bydła

   DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Poznaniu, Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji, zaprasza do składania ofert na regularne / całoroczne dostawy gotowej karmy dla bydła – stado w ilości 7 000 szt. zlokalizowane w miejscowościach wskazanych poniżej. 

I. Parametry jakie powinna spełniać karma

     Karma powinna obejmować wszelkie komponenty zarówno dla bydła dorosłego, w tym: kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka, siano, słoma, DDGS, płynny DDGS, melasa, wysłodki  buraczane, pasza treściwa dla bydła opasowego ( 90% dostaw), jak i produkty przeznaczone dla cieląt (mleko w proszku, pasza CJ, pasza dla cieląt pojonych mlekiem w wadze do 100 kg) ( 10% dostaw). Produkty powinny być o naturalnym zapachu oraz o parametrach spełniających normy żywieniowe dla Bydła. Odbiorca oczekuje złożenia przez Dostawcę analizy jakościowej danego komponentu sporządzonego przez certyfikowaną jednostkę.

    Zarządca zaprasza do składania ofert wyłącznie podmioty dysponujące należytym potencjałem technicznym, technologicznym i logistycznym,  gwarantującym kompleksową i profesjonalną realizację umowy.

     Zarządca przewiduje zarówno dostarczenie przez  Dostawcę produktów żywieniowych  na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane poniżej,  jak i odbiór produktów przy pomocy własnych zasobów transportowych.

II. Miejsca dostaw:

mapa1

 

III. Osoba kontaktowa

        Podmioty zainteresowane, w celu omówienia szczegółów, proszone są o kontakt z Panem Michałem Jaruszem – Dyrektorem ds. Produkcji Zwierzęcej, pod nr tel.: +48 794 646 420 lub poprzez email: michal.jarusz@bmkobylin.pl

IV. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty należy przesłać na adres:

 

BM KOBYLIN Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Ul. 1-ego Maja 3,
63-760 Zduny
www.bmkobylin.pl

 

Termin składania ofert: do dnia 24.04.2017r.

Zamawiający wymaga od Dostawcy, aby zawarł z nim umowę w zakresie przedmiotu postępowania, na warunkach ustalonych w procesie negocjacji.

 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl