sanacjafirm.pl

03.04.2017

Artykuły

 • 01-10-2018  | www.coface.pl  |  Raport Coface: Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w trzech kwartałach 2018 roku
W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 728. To o 93 więcej (+15 proc.) niż w analogicznym okresie 2017 r. Czytaj dalej…
 • 24-09-2018  | Marlena Kostyńska  | www.msp.money.pl  |  Jak działa upadłość konsumencka?
Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu umorzenie długów osoby, która jest niewypłacalna. Upadłość konsumencka może dotyczyć jedynie osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czytaj dalej…
 • 02-07-2018 | Anna Cieślak – Wróblewska | www.rp.pl | Bankrutów znów przybywa, a będzie jeszcze gorzej
Wbrew pozorom warunki rynkowe wcale nie są dla firm takie sprzyjające. W całym roku liczba postępowań upadłościowych może wzrosnąć nawet o 30 proc. Czytaj dalej…
 • 23-05-2018 | Michał Nowak | www.plushr.pl | Restrukturyzacja firmy – proces okupiony krwią, ale często jedyne wyjście z kryzysu
Zwiększenie kosztów działalności, spadek jakości produktów czy wpływ konkurencji – przyczyn restrukturyzacji w firmie może być wiele. Jak przeprowadzić ją należycie? Praktycy wskazują kilka elementów. Czytaj dalej…

artykuły
 • 15-05-2018 | Sylwia Wedziuk | www.pb.pl | Lekarze firm pracują bez gwarancji zapłaty
Oprócz przewlekłości postępowań i braku finansowania, przepisy o restrukturyzacji mają jeszcze jedną wadę – nie zapewniają wynagrodzenia zarządcom. Czytaj dalej…
 • 16-01-2018 | Zimerman Filipiak Restrukturyzacja | www.zimmermanfilipiak.pl | RAPORT: Restrukturyzacje w Polsce w latach 2016-2017
Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne dzia­ła od 2016 r. We­dług ra­por­tu Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja SA, przy­go­to­wa­ne­go we współ­pra­cy ze Spo­tDa­ta, od te­go cza­su otwar­to 585 po­stę­po­wań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, co sta­no­wi rów­no 1/3 łącz­nej licz­by upa­dło­ści i re­struk­tu­ry­za­cji. Czytaj dalej…
 • 11-01-2018 | Marta Macyszyn | www.rp.pl | Najpierw koszty upadłości, później pensje dla pracowników
Należności ze stosunku pracy za czas po ogłoszeniu upadłości nie korzystają już z najwyższego pierwszeństwa zaspokojenia. Znajdują się na liście do uregulowania po wynagrodzeniu syndyka i zatrudnianych przez niego osób  Czytaj dalej…
 • 03-11-2017 | Kamil Matyśkiewicz | www.rp.pl | Kiedy restrukturyzacja dłużnika może godzić w jego wierzyciela
Wiadomość, że przedsiębiorcy, z którym utrzymuje się stosunki biznesowe grozi niewypłacalność nie jest pozytywna. Postępowanie restrukturyzacyjne może być szansą na odzyskanie przez niego płynności finansowej, a w efekcie zaspokojenie wierzycieli  Czytaj dalej…
 • 12-10-2017 | Katarzyna Dulewicz | www.rp.pl | Pre-Pack: Pracownicy bez obaw przed sprzedażą upadłego przedsiębiorstwa – wyrok TSUE.
W sytuacji, gdy następuje sprzedaż upadającego przedsiębiorstwa, jego pracownicy pozostają pod ochroną. Przejmujący z mocy prawa staje się ich pracodawcą. Na takim stanowisku stanął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 22 czerwca 2017 r. w sprawie C-126/16.  Czytaj dalej…
 • 03-10-2017 | Katarzyna Mikołajewska | www.money.pl | Nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Restrukturyzacja przedsiębiorstw ma być łatwiejsza.
Restrukturyzacja przedsiębiorstw ma być łatwiejsza. W tym celu we wtorek 3 października rząd będzie pracował nad zmianą ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.  Czytaj dalej…
 • 02-10-2017 | Martyna Włodarczyk | www.coface.pl | Raport Coface: Postanowienia upadłościowe i restrukturyzacyjne firm w Polsce w trzech kwartałach 2017 roku
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Coface dotyczącym upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce. W pierwszych trzech kwartałach 2017r. liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 635. To o 76 więcej (+14%) niż w analogicznym okresie 2016r. Czytaj dalej…
 • 20-08-2017 | Bartłomiej Solarz | www.rp.pl | Jak dłużnik może zabezpieczyć majątek i wstrzymać lub ograniczyć egzekucję komorniczą
Możliwość wstrzymania czy ograniczenia egzekucji komorniczych wpływa na zachowanie substancji majątku. Podstawowym sposobem jego zabezpieczenia jest ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego Czytaj dalej…
 • 05-08-2017 | Bartłomiej Solarz | www.rp.pl | Prawo restrukturyzacyjne: blokada rachunku to prosta droga do upadłości
Pojawienie się w polskim porządku prawnym ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło kilka nieznanych wcześniej trybów postępowań, zmodyfikowało też przepisy prawa upadłościowego. Zasadniczym celem zmian było stworzenie narzędzi skutecznego prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw zamiast ich upadłości. Czytaj dalej…
 • 10-07-2017 | Martyna Włodarczyk | www.coface.pl | Raport Coface: Upadłości i Restrukturyzacje Firm w Polsce w I półroczu 2017 roku
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Coface dotyczącym upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce. W I połowie 2017 r. ogłoszono łącznie 149 postanowień restrukturyzacyjnych, podczas gdy w analogicznym okresie rok temu było ich 57. Czytaj dalej...
 • 09-07-2017 | Sylwia Wedziuk | www.pb.pl | Naprawa bez gotówki się nie uda

  Największym problemem firm, które chcą przejść restrukturyzację, jest brak chętnych do udzielenia im finansowania. Minął ponad rok od wejścia w życie nowego prawa restrukturyzacyjnego oraz znowelizowanego prawa upadłościowego. Wiadomo już, że wiele postępowań restrukturyzacyjnych oraz sanacyjnych się nie powiedzie. Jednym z głównych powodów jest brak chętnych do udzielenia finansowego wsparcia firmom, które mają ambicje — a przede wszystkim szansę — na naprawę. Czytaj dalej…

  19-06-2017 | Andrzej Głowacki | www

  .sanacjafirm.pl | IV Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2017 – podsumowanie

  Przed nami konferencja „Restrukturyzacja naprawcza – wyzwanie dla doradców”, która odbędzie się 21 czerwca w Poznaniu. Wiele ciekawych wykładów, które będą ukierunkowane na praktyczne aspekty postępowań restrukturyzacyjnych z punktu widzenia doradców. Serdecznie zapraszamy www.akademiarestrukturyzacji.pl.
  Warto wrócić zatem i krótko skomentować, przynajmniej niektóre wystąpienia z IV Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2017, który odbył się w Warszawie 27-28 kwietnia br. Czytaj dalej…
 • 09-06-2017 | Sylwia Wedziuk | www.pb.pl | Zarządca ratuje firmę przed upadłością

  DGA ryzykuje własny milion złotych, żeby uchronić
  przed bankructwem firmę, w której przeprowadza sanację. Godna pochwały próba pomocy czy konflikt interesów? Czytaj dalej…
 • 03-04-2017  | www.finanse.wnp.pl | Restrukturyzacja staje się coraz popularniejsza

  W pierwszym kwartale sądy wydały 189 postanowień upadłościowych i restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw – wynika z najnowszego raportu Coface. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z możliwości postępowania restrukturyzacyjnego. Czytaj dalej…
 • 03-03-2017  | Andrzej Głowacki | www.sanacjafirm.pl | Pierwsze doświadczenia doradcy restrukturyzacyjnego

  Ponad 15 miesięcy funkcjonowania ustawy Prawo Restrukturyzacyjne skłania do pierwszych refleksji. Po pierwsze, świadomość, że nie zawsze będzie można szczegółowo
  opisać poszczególne przypadki. Doradcy restrukturyzacyjni, podobnie jak lekarze są objęci tajemnicą zawodową, możemy zatem przekazywać sobie nawzajem informacje ogólnodostępne lub opisywać zjawiska, które dotyczą większej liczby podmiotów.  Czytaj dalej…
 • 27-10-2016  |  wywiad z Andrzejem Głowackim  | www.biznes.newseria.pl  | Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Wielu z nich udaje się uniknąć upadłości dzięki odpowiednim działaniom naprawczym
Słabsza od oczekiwanej dynamika gospodarki, rosnące wyzwania rynkowe i zbyt wysokie zobowiązania powodują, że coraz większej liczbie firm trudno utrzymać stabilny ro
zwój. Dla sporej grupy przedsiębiorstw nadchodzi więc czas dostosowywania się do trudniejszej rzeczywistości, zmiany modelu biznesowego, uelastycznienia działania czy wręcz zmian personalnych. Trafna diagnoza problemów i podjęte w odpowiednim czasie działania pozwalają w wielu wypadkach uniknąć upadłości. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z postępowań restrukturyzacyjnych. Czytaj dalej…
 • 13-10-2016  | Adam Torchała  | www.bankier.

  pl  | Sąd (tymczasowo) uratował Almę 

Sąd rozpostarł płaszcz ochronny nad Almą. Jest on jednak tylko tymczasowy, najważniejsza dla spółki decyzja zostanie bowiem podjęta w ciągu kilkunastu dni.(…) – Tak zwane terminy instruktażowe mówią, że sąd powinien w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku otworzyć, bądź odmówić otwarcia postępowania sanacyjnego. Jeżeli jednak chce wysłuchać dodatkowych opinii termin na decyzję wydłuża się do 6 tygodni – tłumaczy w rozmowie z Bankier.pl Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny i prezes spółki DGA SA. Czytaj dalej…
 • 05-09-2016  | Aleksandra Bigaj  | www.sanacjafirm.pl  |  Ewolucja instytucji upadłości konsumenckiej w latach 2009-2016. Szanse i zagrożenia 
Niniejszy artykuł opisuje problem odzyskiwania należności od dłużników ze szczególnym uwzględnieniem okresu 2014-2016 w Polsce, kiedy to nastąpiła duża nowelizacja obowiązującego wcześniej prawa upadłościowego i naprawczego. Zaostrzone kryteria, jakie musieli spełniać dłużnicy chcący skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej spowodowały, że w ciągu 5 lat obowiązywania ustawy w całym kraju ogłoszono zaledwie nieco ponad 100 upadłości. Obowiązujące od 2015 r. przepisy sprawiły, że instytucja ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. Tym samym należy zadać sobie pytanie, czy w obecnej sytuacji dłużnicy nie są objęci większą ochroną niż wierzyciele. Czytaj dalej…
 • 23-08-2016  |  Andrzej Głowacki  |  www.innpoland.pl  |  Pierwsze jaskółki sukcesu ustawy Prawo restrukturyzacyjne 
W pierwszym półroczu 2016 roku Sądy w Polsce ogłosiły 249 upadłości podmiotów gospodarczych w celu likwidacji majątku, 22 upadłości z możliwością zawarcia układu oraz zostało otwartych 57 postępowań restrukturyzacyjnych. W informacji prasowej COFACE podkreślono także znaczący spadek liczby upadłości w porównaniu z rokiem 2015 – wówczas ogłoszono upadłość 382 podmiotów. Czytaj dalej…
 • 02-08-2016  |  Andrzej Głowacki  | www.innpoland.pl  | PRE-PACK procedura przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa
Znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe wprowadziła od 1 stycznia 2016r. nową procedurę sprzedaży przedsiębiorstwa niewypłacalnego dłużnika, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczącą część przedsiębiorstwa. Stanowi o tym art. 56 a ustawy Prawo upadłościowe. Czytaj dalej…
 • 29-02-2016  | Andrzej Głowacki  |  www.mamstartup.pl  |  Widmo porażki. Sztuką jest umieć po sobie posprzątać
Z radością czytamy o sukcesach polskich startupów, z nutką zazdrości śledzimy ich rozwój i wyceny sięgające miliony złotych. To nas motywuje, pozwala analizować przyszłe potrzeby ludzkości, zastanowić się jakie będą i w jaki sposób je zaspokoić. Czytaj dalej…
 • 13-01-2016  |  Andrzej Głowacki  |  Głos Wielkopolski  |  Zamiast bankructwa naprawa. Nowe przepisy już obowiązują
Rozmowa z Andrzejem Głowackim, prezesem notowanej na giełdzie wielkopolskiej spółki DGA, o nowym prawie restrukturyzacyjnym. Monika Kaczyńska (GW): 1 stycznia weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Czy to coś zmieni w polskiej rzeczywistości gospodarczej? Andrzej Głowacki: Sądzę, że tak. Zmiana przepisów sprawi, że firmy przestaną się bać zmian, a przedsiębiorcy będą reagowali wcześniej na pojawiające się problemy. Czytaj dalej…
 • 04-01-2016  |  Andrzej Głowacki  |  www.wnp.pl  |  Firmowe postanowienie na nowy rok: nie będę bankrutem
Czy każda firma powinna 4 stycznia 2016 roku sprawdzić czy jest zagrożona niewypłacalnością?- To bardzo dobry pomysł a nawet projekt edukacyjny, jeśli 1,7 mln przedsiębiorców weryfikowałoby swoją sytuację ekonomiczną. Tym bardziej, że od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowe Prawo restrukturyzacyjne. Czytaj dalej…
 • 22-12-2015  | Andrzej Głowacki  | www.wnp.pl  |  Układ częściowy wyjściem dla firm w tarapatach 
Układ częściowy to postępowanie restrukturyzacyjne, które może być ograniczone do określonej kategorii wierzytelności. Ale to też jedno z rozwiązań, jakie daje nowa ustawa prawo restrukturyzacyjne, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Czytaj dalej…
 • 08-12-2015  |  Andrzej Głowacki  |  www.wnp.pl  |  Nowe Prawo restrukturyzacyjne – analiza przypadków 
Każdy podmiot gospodarczy ma swoją specyfikę, a przyczyny sukcesów jak i sytuacji kryzysowych będą za każdym razem inne – mówi Andrzej Głowacki, przewodniczącym rady nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm SA, analizując wybrane przykłady rynkowe. Czytaj dalej…
 • 04-12-2015   |  Andrzej Głowacki  |  www.wnp.pl  |  Rewolucyjna zmiana. Zagrożenie niewypłacalnością w prawie restrukturyzacyjnym 
Nowe prawo restrukturyzacyjne, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku ma pomóc przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwić przeprowadzenie postępowania naprawczego. O tym, kiedy przedsiębiorca zagrożony jest niewypłacalnością, rozmawialiśmy z Andrzejem Głowackim, przewodniczącym rady nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm SA, doradcą, syndykiem. Czytaj dalej…
 • 30-11-2015  |  Andrzej Głowacki  |  www.wnp.pl  |  Jak znaleźć skutecznego doradcę restrukturyzacyjnego do firmy?
Od stycznia 2016 roku firmy będą mogły skorzystać z usług doradczy restrukturyzacyjnego. Przewiduje to nowa ustawa restrukturyzacyjna, która wchodzi w życie od nowego roku. Bez wątpienia jest to nowa jakość dla ponad 900 osób posiadających obecnie licencję syndyka, bo to właśnie oni staną się doradcami i będą pomagać firmom w tarapatach. Czytaj dalej… 
Zasadnicza zmiana rozwiązań prawnych dotyczących przedsiębiorców niewypłacalnych i zagrożonych tym stanem skłania do oceny prawie trzynastoletniego funkcjonowania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Jednocześnie zasadnym jest prowadzenie rozważań o nowych rozwiązaniach, które wprowadzają ustawę Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe. 1 stycznia 2016 r. zbliża się wielkimi krokami i przyjęte przez ustawodawcę przepisy prawa winny być uświadomione przede wszystkim przedsiębiorcom. Czytaj dalej…
Do wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne zostały jeszcze ponad 2 m-ce, a DGA Centrum Sanacji Firm już szuka firm w tarapatach? – Tak to prawda, chcemy wesprzeć firmy, które aktualnie znajdują się w sytuacji kryzysowej i przygotować z nimi wniosek restrukturyzacyjny i złożyć go w sądzie w pierwszych dniach stycznia 2016 r. Moim zdaniem ustawa Prawo restrukturyzacyjne to rewolucja w formule wsparcia firm w trudnej sytuacji i warto namawiać przedsiębiorców, aby skorzystali z nowych możliwości zaraz po ich wejściu w życie. Czytaj dalej…
Myślę, że przed przedsiębiorcą wiele kwestii, które wymagają edukacji, informacji i własnych obserwacji otoczenia biznesowego. Pierwszy aspekt to zneutralizowanie odium „starego” prawa upadłościowego, bankructw, długotrwałości postępowań i bliskich zeru efektów zarówno dla wierzyciela jak i dłużnika. To również przekonanie zarządów firm, ich właścicieli do zaakceptowania ustawy Prawo restrukturyzacyjnego jako narzędzia sanacji firmy w kryzysie, także skutecznie działającego na rzecz także wierzycieli. Czytaj dalej…
Nowe Prawo restrukturyzacyjne, które Sejm uchwalił w maju br., zmienia filozofię uregulowań dot. restrukturyzacji firm. Celem takich postępowań, oprócz zaspokojenia wierzycieli, ma być przede wszystkim wsparcie działań naprawczych i pozostawienie ich w obrocie gospodarczym. Nowe przepisy mają realizować tzw. politykę nowej szansy, czyli strategii gospodarczej państwa, ukierunkowanej na ochronę przedsiębiorców, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Czytaj dalej…
Ponad trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie ustawy– Prawo restrukturyzacyjne, a już zapadł na nią wyrok. Jan L. Hińcz na łamach „Rzeczpospolitej” porównuje syndyka do grabarza, który w nowej szacie doradcy restrukturyzacyjnego przystępuje do operacji na otwartym sercu. Krzysztof Oppenheim na portalu www.biznestuba.pl wtóruje mu i stwierdza: „Przedsiębiorcy liczą na pomoc. Czeka ich rzeź.” Transformacja syndyka w doradcę restrukturyzacyjnego zapisami ustawy słusznie wzbudza wiele emocji i trzeba zgodzić się z tezą J. L. Hińcza, że jej autorzy nie sporządzili zestawienia ważnych informacji o gronie dziewięciuset syndyków, w którym zostałyby uwzględnione takie parametry, jak: wiek, wykształcenie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, znajomość zagadnień finansowych i prawnych, wiedza o pomocy publicznej, funduszach inwestycyjnych itd. Czytaj dalej…
W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: Ustawa) podano statystyki związane z postępowaniami upadłościowymi. Wynika z nich bardzo duża liczba wniosków o ogłoszenie upadłości obejmujących likwidację majątku upadłego oraz stosunkowo niewielka liczba wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.Koncepcja naprawy przedsiębiorstwa ograniczona do redukcji i rozłożenia w czasie zobowiązań lub zamiany ich na udziały/akcje w postępowaniu upadłościowym poniosła porażkę. Czytaj dalej…
Powody porażek startupów są liczne i ich analiza jest ważna dla młodych ludzi rozpoczynających biznes. Z czasem będzie pojawiać się coraz więcej badań w zakresie tego, jak uniknąć biznesowego falstartu, a może nawet opracowana zostanie metodyka wskazująca na projekty obarczone wysokim ryzykiem. Jednakże jeśli lektura artykułów, książek o niepowodzeniach biznesowych nie skłoni nas do pracy w korporacji i podejmiemy wyzwanie otwierając działalność gospodarczą i… poniesiemy klęskę, to warto przynajmniej wiedzieć jak zneutralizować skutki tego niepowodzenia. Czytaj dalej…
Ustępujący Prezydent Bronisław Komorowski w dniu 9 czerwca 2015 r. podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne. 31 grudnia 2015 r. przestanie obowiązywać ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze uchwalona pod rządami Leszka Millera w lutym 2003 roku. Wówczas wydawało się, że ustawa będzie pomocna dla rozwijającej się dynamicznie w Polsce przedsiębiorczości, która – co ważne – miała za sobą pierwsze poważne kryzysy (chociażby bańka internetowa w kwietniu 2000 r.). Widoczna była potrzeba zastąpienia przedwojennych przepisów z 1934 r. aktem prawnym, który uwzględni rosnące ryzyko działalności gospodarczej, coraz częstsze kryzysy branżowe czy projekty inwestycyjne z usługami i produktami, których rynek nie akceptuje.  Czytaj dalej…
 • 31-08-2015  |  Mirosław Marek  |  www.sanacjafirm.pl  |  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a pomoc publiczna 
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej obejmuje zazwyczaj zawarcie układu z wierzycielami łagodzącego ciężar spoczywający na przedsiębiorstwie zobowiązań finansowych poprzez ich redukcję i/lub odroczenie terminów płatności. Jeżeli wśród wierzycieli uczestniczących w układzie znajdują się podmioty publiczne, to takie działania mogą stanowić dla restrukturyzowanego przedsiębiorcy pomoc publiczną. Czytaj dalej…
 • 17-08-2015  |  Andrzej Głowacki  |  www.sanacjafirm.pl  |  Prawo restrukturyzacyjne w przykładach: Czynności przedsiębiorcy, doradcy restrukturyzacyjnego i jego wynagrodzenie. Przyspieszone postępowanie układowe – przykład nr 1.
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne stanowi, że doradca restrukturyzacyjny może być wyznaczony przez sąd jako nadzorca lub zarządca. Procedury naprawcze opisane w ustawie jak i zadania stojące przed doradcą restrukturyzacyjnym są nowymi rozwiązaniami prawnymi, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Stawiają one nowe wymogi wobec przedsiębiorców i zarządów, którzy chcą ratować swoje firmy, a także narzucają nowy scenariusz postępowania. Cykl kilku artykułów zestawia działania doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego obowiązki nadzorcy sądowego lub zarządcy z jego wynagrodzeniem. Pierwszy przykład dotyczy procedury „przyspieszone postępowanie układowe” i przykładowej firmy Usługi budowlane PB Sp. z o.o. Czytaj dalej…
 • 07-08-2015  |  Andrzej Głowacki  |  www.sanacjafirm.pl  |  Doradca restrukturyzacyjny – przełomowa zmiana.
W dniu 15 maja 2015 r. Sejm uchwalił długo oczekiwaną przez przedsiębiorców ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Wprowadza nowe jakości do życia gospodarczego ukierunkowane na wsparcie firm, które są niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością. Odstępując od szczegółowej prezentacji poszczególnych rozwiązań ustawy, celem artykułu jest wskazanie roli nowej instytucji – doradcy restrukturyzacyjnego. Celowym jest podkreślenie, że restrukturyzacja jest działaniem znanym od lat i jest odpowiedzią zarządów, właścicieli firm na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Zdecydowana większość procesów zmian w przedsiębiorstwie jest realizowana przez jej menedżerów, niekiedy wspieranych zewnętrznymi doradcami. Czytaj dalej…
Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl