sanacjafirm.pl

07.09.2016

Hygienika Dystrybucja S.A. w restrukturyzacji

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie o zmianę układu przyjętego i zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 5 stycznia 2017r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyśpieszonym postępowaniu układowym HYGIENIKA Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu.
Sąd tym samym Postanowieniem wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie Małgorzaty Brzózki-Chamali. Do pełnienia funkcji Nadzorcy Sądowego Spółki HYGIENKA Dystrybucja S.A. wskazano spółka DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu.
HYGIENIKA Dystrybucja jest polskim producentem środków higieny osobistej dla dzieci i kobiet, działającym na rynku od 2010 roku. Flagowym produktem firmy są jednorazowe pieluszki dziecięce Bambino.
Metryka postępowania:
 • sygnatura akt: VIII GRp 4/17
 • sędzia – komisarz: SSR Małgorzata Brzózka – Chamala
 • Nadzorca Sądowy: DGA Centrum Sanacji Firm S.A. reprezentowana przez Andrzeja Głowackiego – doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 689. 
 • Kontakt z Nadzorcą Sądowym w sprawie postępowania:
  e-mail: hygienika@sanacjafirm.pl
  tel.: 61 643 51 00 /  61 643 51 97 
Informacje o przebiegu postępowania:
 • W dniu 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy zarządza, że z dniem 31 stycznia 2017 roku nadzorca sądowy – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. – objął funkcję Nadzorcy Wykonania Układu. Więcej informacji można znaleźć tutaj
 • W dniu 5 stycznia 2017 roku, Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy postanawia zatwierdzić układ przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli. Postanowienie uprawomocniło się 31 stycznia 2017 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 • W dniu 19 grudnia 2016 roku odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosownia nad układem. W wyniku głosowania układ został przyjęty.
 • W dniu 28 listopada 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Rady Wierzycieli Hygienika Dystrybuja S.A. w restrukturyzacji w siedzibie spółki w Lublińcu. Członkowie Rady Wierzycieli mieli okazję dokonać wizytacji fabryki oraz zaobserwować osobiście fakt uruchomienia produkcji. zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizytacji tutaj.
 • Sąd Rejonowy w Częstochowie Postanowieniem z dnia 19 października 2016r. wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.30. Zawiadomienia w tej sprawie zostały wysłane do wierzycieli drogą pocztową. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Pliki do pobrania:
Documents in English:
Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl