sanacjafirm.pl

Poradnik

Rozdział 2 – Definicja restrukturyzacji

W obrocie gospodarczym restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma wiele wymiarów i znaczeń i jest definiowana następująco:

  1. Restrukturyzację rozumie się często jako radykalną zmianę w co najmniej trzech wymiarach organizacji, to znaczy zakresie działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. (Sapijaszka 1996)
  2. Restrukturyzację przedsiębiorstw należy więc ujmować jako zmianę stosunków wewnętrznych i relacji zewnętrznych przedsiębiorstwa z otoczeniem mającą na celu przystosowanie i poprawę jego działalności w nowych warunkach systemowych i realnych. (Sapijaszka 1996)
  3. Wynikiem restrukturyzacji powinno być nie tylko osiąganie oczekiwanych korzyści przez przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim wzrost wartości nabytej firmy, a co za tym idzie wzrost wartości rynkowej akcji nabywcy. (Frąckowiak 1998)

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest procesem wieloaspektowym, który obejmuje wszystkie sfery jego działalności. Bardzo ważnym jest realizacja wyznaczonych celów restrukturyzacyjnych i czynników tego procesu. Obrazuje to poniższy rysunek:

diagram_rozdz. 3_PDR

Autorzy doskonałego podręcznika o restrukturyzacji przedsiębiorstw – S. Slater i D. Lovett – zwracają uwagę na siedem podstawowych elementów udanego „przepisu na uzdrowienie”. (Frąckowiak 1998) Ich zdaniem, prawidłowo sporządzony plan powinien mieć następujące cechy:

  • odnosić się do fundamentalnych problemów firmy,
  • usuwać przyczyny (!) tych problemów (nie zaś objawy),
  • być na tyle wszechstronnym, by rozwiązać wszystkie najważniejsze problemy.

Z tego względu, menedżer prowadzący proces restrukturyzacji jest odpowiedzialny za skoncentrowanie się na rozwiązaniu problemów, które decydują o przetrwaniu firmy. W celu zapewnienia trwałości zmian, nacisk musi być położony na przyczyny. Praktyka życia gospodarczego wskazuje, że z natury rzeczy plan naprawy musi być drastyczny, kompleksowy i fundamentalny. Pierwszym i najważniejszym elementem jest opanowanie przez menedżera sytuacji wyrażone stabilizacją kryzysu i silnym przywództwem. Slatter i Lovett podkreślają, że pierwszy krok – stabilizacja kryzysu – ma krytyczne znaczenie dla ratowania firmy. Sprawne przejęcie zarządzania firmą, przepływami gotówkowymi, redukcja aktywów, zapewnienie krótkoterminowego finansowania i działania obniżające koszty to cele pierwszych tygodni pobytu w firmie profesjonalnego menedżera.

Literatura rozróżnia wiele typów restrukturyzacji. Przykłady są następujące:
1. rozwojowa, adaptacyjna, naprawcza (Gabrusiewicz 1999)
2. kreatywna, antycypacyjna, adaptacyjna i naprawcza (Nalepka 1999)

Restrukturyzacja naprawcza jako jedyna ma na celu przywrócenie firmie utraconej sprawności. Jest wdrażana, gdy pożądane zmiany nie zostały wprowadzone w odpowiednim czasie lub uczyniono to w sposób wybiórczy, a skutkiem tego jest zagrożenie dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wówczas zarząd i przedsiębiorca stają przed alternatywą: proces zmian – restrukturyzacja lub upadłość.

Od 1 stycznia 2016 r. sytuacja zmieni się w zasadniczy sposób. Pytanie, na które będzie odpowiadać przedsiębiorca, brzmi: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa własnymi siłami czy przy wsparciu ustawy Prawo restrukturyzacyjne?

<- powrót

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl