sanacjafirm.pl

Poradnik

Rozdział 1 – Charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawa z 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (dalej: Ustawa lub Ustawa PR) w art. 23 określa, że postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy lub zarządcy. Kolejne artykuły ustawy wskazują, że funkcje te może pełnić osoba fizyczna, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub też spółka handlowa, które wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem bądź członkowie zarządu reprezentujący spółkę – posiadają taką licencję.

W świetle wskazanych wyżej aktów prawnych, doradca restrukturyzacyjny może realizować zadania określone w Ustawie PR, czyli być wybranym przez sąd i wierzycieli lub może być doradcą dla przedsiębiorców, którzy skorzystali bądź też zamierzają skorzystać z przepisów ustawy, w celu uzdrowienia swojej sytuacji. Można zatem spodziewać się, że w praktyce gospodarczej dojdzie do współpracy nadzorcy / zarządcy z doradcą przedsiębiorcy. Obie osoby, a zapewne raczej obie spółki handlowe – bo takiego trendu można się spodziewać – będą posiadały uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego.

Ustawa będzie umożliwiała zastosowanie jednej z czterech procedur naprawczych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu (PoZU)
  • przyspieszone postępowanie układowe (PPU)
  • postępowanie układowe (PU)
  • postępowanie sanacyjne (PS)

Warto podkreślić, że ustawodawca łączy proces restrukturyzacji z zawarciem układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego – dodatkowo z przeprowadzeniem działań sanacyjnych, które mogą dotyczyć pracowników, zasobów czy też umów. Ustawa kładzie silny nacisk na uszanowanie interesu wierzycieli. 

Układ jest celem działań, które winny być poprzedzone krokami inicjalnymi podjętymi przez przedsiębiorcę (dłużnika), a w przypadku postępowania sanacyjnego – działaniami naprawczymi, wykonanymi przez zarządcę.

<- powrót

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl