sanacjafirm.pl

Poradnik

Rozdział 9 – Bibliografia

  1. Frąckowiak W., (red.), (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  2. Gabrusewicz W., (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i metody oceny jej efektów, Przegląd organizacji, nr 3, Warszawa.
  3. Górecki C., (2014), Arkusz przepływów pieniężnych jako barometr ryzyka bankructwa, w: Dec P., (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw, bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  4.  Mączyńska E., (red.), (2011), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  5. Nalepka A., (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  6. Sapijaszka Z., (1996), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa.
  7. Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2824 [dostęp: 03.08.2015].

 

<- powrót

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl