sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 9 – Upadłość jednego z małżonków

Pytanie:

Mój mąż prowadzi Zakład Poligraficzny w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Ja prowadzę Zakład Krawiecki także w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Firma mojego męża jest w tarapatach i prawdopodobnie będzie zmuszony złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jego zobowiązania są tak wysokie, że nawet sprzedaż prowadzonego przeze mnie Zakładu Krawieckiego nie wystarczy na spłatę jego długów. Czy jeśli Sąd ogłosi upadłość mojego męża jako przedsiębiorcy, to czy wówczas ja będę mogła kontynuować działalność Zakładu Krawieckiego?


Odpowiedź:

Na wstępie wskazać należy, że z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje – z mocy prawa – między małżonkami rozdzielność majątkowa tzw. przymusowa rozdzielność majątkowa, zgodnie z art. 124 ust. 1 PrUpN. To oznacza, że w przypadku gdy małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, wówczas jego podział jest niedopuszczalny. Przypuszczam, że tak właśnie jest w Pani przypadku, gdyż nie wspomniała Pani o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej.

Natomiast, odpowiadając na Pani pytanie czy będzie Pani mogła nadal kontynuować prowadzenie własnej działalności gospodarczej, odpowiedź jest twierdząca. Bowiem, wszelkie przedmioty takie jak np. maszyny do szycia, przybory krawieckie, etc. niewątpliwie stanowią przedmioty służące wyłącznie do prowadzenia przez Panią działalności gospodarczej – Zakładu Krawieckiego (choćby objęte majątkową wspólnością małżeńską) na mocy ustawy podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Wyjątek stanowią jedynie te przedmioty majątkowe, które zostały nabyte do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W tej sytuacji należałoby także zweryfikować faktury, w celu ustalenia daty zakupu poszczególnych przedmiotów.

Reasumując, fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków prowadzącego własną działalność gospodarczą, nie musi pociągać za sobą braku możności prowadzenia przez Panią – jako małżonki upadłego – odrębnej działalności gospodarczej.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl