sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 7 – Wdrożenie postępowania naprawczego – skutki dla firmy

Pytanie:

Przepisy postępowania naprawczego mają zastosowanie do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Zgodnie z ustawową definicją „przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością jeżeli pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny” (art. 492 ust. 2 PrUpN). Co oznacza, że firma przedsiębiorcy jest w dobrej kondycji finansowej – bo reguluje […]


Odpowiedź:

Przepisy postępowania naprawczego mają zastosowanie do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością. Zgodnie z ustawową definicją „przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością jeżeli pomimo wykonywania swoich zobowiązań, według rozsądnej oceny jego sytuacji ekonomicznej jest oczywistym, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny” (art. 492 ust. 2 PrUpN). Co oznacza, że firma przedsiębiorcy jest w dobrej kondycji finansowej – bo reguluje swoje zobowiązania, ale z drugiej strony przewiduje się, że zdolność taką w niedługim czasie może utracić.
Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorca będąc zainteresowany wszczęciem takiego postępowania musi liczyć się z tym, że będzie konieczne: przygotowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji (w tym opracowanie planu naprawczego), podjęcie współpracy z organem nadzorczym ustanowionym przez sąd, no i koszty, które w całości obciążą przedsiębiorcę. Restrukturyzacja dotyczyć może nie tylko zobowiązań, ale majątku i zatrudnienia w przedsiębiorstwie, zgodnie z, art. 503 PrUpN – co z pewnością pociąga za sobą duże zmiany w firmie.

 

Odpowiedzi udzielił:

Andrzej Głowacki 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl