sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 42 – upadłość konsumencka

Pytanie:

Upadły miesiąc przed złożenienim wniosku o upadłość konsumencką sprzedał mieszkanie, nie wykazał tego we wniosku, nie posiada także dokumentów potwierdzających spłatę wierzycieli z kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania. Czy Upadły powinien wykazać sprzedaż mieszkania we wniosku o ogłoszenie upadłości, co jeśli tego nie zrobił?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 491 ust.10 pkt.2 Prawa upadłościowego, jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, Sąd z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i/lub syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli – umarza postępowanie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której takie uchybienie ze strony upadłego nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Odpowiedzi udzieliła
Iwona Pilarczyk – Smocikowska
Doradca restrukturyzacyjny 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl