sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 41 – Test prywatnego inwestora

Pytanie:

Co składa się na test prywatnego inwestora?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 140 ust. Prawo restrukturyzacyjne test prywatnego inwestora ma na celu określenie, czy inwestycja kapitałowa, której zamierza dokonać inwestor publiczny, byłaby akceptowalna również dla inwestora prywatnego (komercyjnego). Zakłada się, że inwestor prywatny dokonuje inwestycji kierując się wyłącznie perspektywą osiągnięcia zysku. Dlatego w ramach testu prywatnego inwestora należy przede wszystkim oszacować przewidywaną stopę zwrotu z planowanej inwestycji, posługując się w tym celu na przykład wskaźnikiem IRR (wewnętrzna stopa zwrotu). Należy również oszacować poziom ryzyka związanego z planowaną inwestycją. Wynik testu jest pozytywny, jeśli relacja zysk-ryzyko jest nie gorsza, niż w przypadku inwestycji faktycznie dokonywanych na danym rynku.

Odpowiedzi udzielił
Mirosław Marek
Doradca

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl