sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 39 – Pierwsze doświadczenia związane z nową ustawą

Pytanie:

Czy pierwsze doświadczenia z funkcjonowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne są pozytywne?


Odpowiedź:

DGA CSF S.A. zostało ustanowione nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym małej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tę funkcję pełnimy od miesiąca, lecz pierwszymi doświadczeniami na pewno można się już podzielić:

1. Bilans przedsiębiorstwa stanowiący załącznik do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie w pełni odzwierciedlał stan majątku. Spółka nie uwzględniła w bilansie utraty wartości przez niektóre aktywa.

2. Zachowanie kontrahentów było dla nas b. dużym zaskoczeniem. Jako nadzorca sądowy przesłaliśmy do wszystkich wierzycieli informację o postanowieniu o otwarciu postępowania i szczegółowo przedstawiliśmy skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

Reakcje były następujące:
a) Telefony z zapytaniem, czy Spółka ogłosiła upadłość bo przecież postanowienie wydał Wydział Gospodarczy Sądu do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
b) Blokada rachunku bankowego przez bank,
c) Zaprzestanie świadczenia usług przez dostawców – bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy,
d) Żądanie zapłaty z góry za dostawy materiałów i usług.

Tego ostatniego zachowania można było spodziewać się, w pozostałych przypadkach (a-c), doradcy restrukturyzacyjni z DGA CSF S.A. poświęcili niemało czasu, aby wyjaśnić stan prawny podmiotu, którego dotyczy postępowanie.

3. Wstępny plan restrukturyzacyjny – zakładał obniżkę kosztów, likwidację nierentownej działalności oraz zwiększenie działań prosprzedażowych, co w efekcie winno poprawić rentowność działalności. Jednakże nie ujęte były inne istotne czynniki, które istotnie wpływały na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa.
Doświadczeń jest dużo więcej, chociażby ze sfery pracowniczej, reakcji odbiorców usług, działań konkurencji. Po analizie kolejnych postępowań będzie możliwe wyciągnięcie wniosków opartych na liczniejszej próbie.

Odpowiedzi udzielił
Andrzej Głowacki 
Doradca restrukturyzacyjny

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl