sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 37 – Pomoc publiczna

Pytanie:

W nawiązaniu do treści działu V (art. 140 i kolejne) ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w którym momencie dokonać analizy dotyczącej występowania pomocy publicznej?


Odpowiedź:

Wstępnej oceny występowania pomocy publicznej należy dokonać już na wczesnym etapie w trakcie formułowania pierwszych założeń przyszłego układu. Od wyniku tej oceny zależy bowiem treść propozycji układowych oraz wybór trybu postępowania. Natomiast ocenę pełną (tj. test prywatnego inwestora lub test prywatnego wierzyciela) należy przeprowadzić na etapie opracowywania planu restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 140 ustawy.

Odpowiedzi udzielił:
Mirosław Marek
Doradca 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl