sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 36 – Doradca restrukturyzacyjny

Pytanie:

Czy doradca restrukturyzacyjny jest zawodem zaufania publicznego?


Odpowiedź:

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji oraz w art. 2 wskazuje do wykonywania jakich czynności uprawniony jest doradca restrukturyzacyjny.

Kwestia zawodów zaufania publicznego jest określona w art. 17 ust.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który stanowi:

„Art. 17. 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.

Ustawami zostały powołane samorządy adwokatów, radców prawnych, lekarzy itd. Doradcy restrukturyzacyjni do tej pory nie doczekali się ustawy powołującej ich samorząd. Wydaje się, że biorąc pod uwagę odpowiedzialność, która ciąży na doradcach restrukturyzacyjnych, konieczność przyjęcia kodeksu etycznego oraz zasad funkcjonowania zawodu, takowy samorząd winien być wkrótce ustawą powołany.

Ze względu na brak legalnej definicji zawodów zaufania publicznego istnieją również poważne trudności z określeniem zupełnego katalogu tego rodzaju profesji. Niejednokrotnie w celu ustalenia katalogu zawodów zaufania publicznego niektórzy odwołują się do art. 88 kodeksu spółek handlowych, zawierającego zamknięty na potrzeby tego aktu prawnego katalog zawodów, które mogą być wykonywane w formie spółki partnerskiej.

W myśl wskazanej normy prawnej partnerami w spółce partnerskiej mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Doradca restrukturyzacyjny w świetle powyższych uregulowań nie jest zawodem publicznego zaufania.

Zainteresowanych zachęcam do lektury b. ciekawego opracowania Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu:
„Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy”.

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/56/plik/ot-625_.pdf

Odpowiedzi udzielił:
Andrzej Głowacki
Doradca restrukturyzacyjny 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl