sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 31 – Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Pytanie:

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak go sporządzić prawidłowo, jakie dokumenty dołączyć?


Odpowiedź:

Pomimo, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej jest znacznie uproszczony w porównaniu z wnioskiem o upadłość podmiotu gospodarczego, ze względu na wymogi formalne określone w Prawie upadłościowym i naprawczym, lepiej powierzyć sporządzenie takiego wniosku znajomemu prawnikowi lub wyspecjalizowanej firmie.

Odpowiadając na zadane pytanie: Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze w art. 4912 ust. 4 wymienia niezbędne elementy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie ma wśród nich dokumentów źródłowych, czyli na przykład umów kredytowych.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 57 ust. 1 Ustawy dokumenty takie upadły jest zobowiązany wydać syndykowi wyznaczonemu przez sąd upadłościowy.

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl