sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 27 – Czy prawo upadłościowe dotyczy wszystkich rodzajów podmiotów

Pytanie:

Czy prawo upadłościowe obowiązuje wszystkie instytucje i firmy? W stosunku do jakich podmiotów nie można ogłosić upadłości?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 6 Prawa upadłościowego i naprawczego nie można ogłosić upadłości:
1) Skarbu Państwa;
2) jednostek samorządu terytorialnego;
3) publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;
4) instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawata stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego
ustawą;
5) osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne;
6) uczelni
Powyższy zapis oznacza, że w stosunku do wymienionych podmiotów nie można prowadzić egzekucji generalnej opisanej w prawie upadłościowym. Wierzyciele mogą jednak dochodzić swych należności w drodze egzekucji singularnej na zasadach opisanych odrębnymi przepisami.
Chciałbym dodatkowo zauważyć, że prawo upadłościowe stanowi, że niemożliwe jest ogłoszenie upadłości podmiotów nie posiadających zdolności prawnej – na przykład spółki cywilnej (w stan upadłości mogą być jednak postawieni wspólnicy takiej spółki).

 

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl