sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 26 – Definicja upadłości konsumenckiej

Pytanie:

Znalazłem się w pułapce kredytowej! Jestem bezrobotnym singlem i jak dużo zarabiałem zakupiłem na kredyt wiele dóbr, w tym mieszkanie. Czy w takiej sytuacji mogę ogłosić upadłość konsumencką i jakie będę miał korzyści z tego kroku?


Odpowiedź:

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, w sposób szczegółowy reguluje postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, potocznie nazywanym „upadłością konsumencką”. Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić tylko dłużnik, może to uczynić tylko jeden raz na 10 lat (art. 491(3) ust. 2 PrUpN). W przypadku uwzględnienia wniosku, ustalony zostaje skład masy upadłości ( jeżeli w skład masy wchodzi lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje upadły – z uzyskanej sumy z jego sprzedaży upadły uzyska równowartość odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu za okres 12 miesięcy). Następnie, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego. Termin spłaty zobowiązań upadłego wynosi maksymalnie 5 lat. Pozytywna realizacja planu spłaty wierzycieli może zwolnić upadłego od spłaty części zobowiązań i w tym zakresie zostaną one umorzone.

Jednakże nie każdy niewypłacalny konsument może liczyć na ogłoszenie swej upadłości, co w konsekwencji nie oznacza umorzenia wszystkich długów. Sąd oddali wniosek, w przypadku gdy niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności, w szczególności gdy dłużnik zaciągając zobowiązanie był już niewypłacalny, albo gdy doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika (dłużnika) lub za jego zgodą.

Mając powyższe na względzie, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wcale nie jest takie proste. Dlatego powinien Pan rozważnie ocenić swoją sytuację materialną, być może majątek jaki Pan zgromadził pozwoli Panu przynajmniej na częściową spłatę kredytu. Być może uda się Panu renegocjować warunki umowy kredytowej na zakup mieszkania lub innych, które Pan posiada. Ale przede wszystkim powinien Pan zmienić swój status „bezrobotnego” i poszukać pracy, stałe zatrudnienie, lub choćby zlecenia pozwolą Panu szybciej wyjść z tej „pułapki”.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl