sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 24 – Interesy wierzyciela w przypadku upadłości partnera biznesowego

Pytanie:

Co może zrobić wierzyciel/wierzyciele, aby lepiej zadbać o swój interes po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej?


Odpowiedź:

Wierzyciele są uczestnikami postepowania upadłościowego, którym powinno najbardziej zależeć na jego sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu.

Wierzyciele powinni zawsze monitorować przebieg postępowania, terminowo składać wymagane przepisami dokumenty (zgłoszenia wierzytelności i ewentualne sprzeciwy) i współpracować ze syndykiem w kwestii wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości co zgłaszanych roszczeń.

Prawo upadłościowe i naprawcze stwarza możliwość ich aktywnego włączenia się w przebieg postępowania, poprzez udział w zgromadzeniu i radzie wierzycieli. Instytucje te są jednak powoływane najczęściej przy upadłości dużych przedsiębiorstw i po spełnieniu ustalonych w ustawie warunków.

 

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl