sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 19 – Roszczenia małżonka w postępowaniu upadłościowym a umowa majątkowa małżeńska

Pytanie:

W czerwcu 2010r. zawarłam z mężem umowę majątkową małżeńską. W kwietniu 2012r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku mojego męża, prowadzącego jednoosobowo firmę kamieniarską. Czy przysługują mi roszczenia z tytułu zawartej umowy majątkowej małżeńskiej?


Odpowiedź:

Odpowiedź na Pani pytanie znajduje się w treści art. 116 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (PrUpN), który brzmi: „Roszczenia małżonka upadłego wynikające z umowy majątkowej małżeńskiej mogą być uwzględnione tylko wówczas, gdy była ona zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości”.

W Pani przypadku nie upłynęły dwa lata pomiędzy dniem zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej a dniem ogłoszenia upadłości Pani męża. Wniosek o ogłoszenie został złożony przed dniem ogłoszenia upadłości, czyli na pewno nie upłynęły dwa lata, o których mowa w cytowanym art. 116 PrUpN.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl