sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 18 – Brak środków na dokończenie projektu internetowego

Pytanie:

Powołałem Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 10.000 zł celem uruchomienia portalu świadczącego usługi z zakresu telemedycyny. Opracowałem jego założenia i pozyskałem inwestora, który wniósł do Spółki dodatkowo 300.000 zł za 80% udziałów. Cała kwota 310.000 zł została wydatkowana na przygotowanie portalu, jednakże nie został on ukończony i od 3 m-cy nie mogę uzyskać kredytu i pozyskać kolejnego inwestora, który sfinansuje dokończenie prac. Spółka ma zobowiązania wobec dwóch firm informatycznych w kwocie 60.000 zł. Potrzebuję jeszcze ok. 200.000 zł na dokończenie prac i spłacenie przeterminowanych zobowiązań. Czy ta sytuacja zobowiązuje mnie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki?


Odpowiedź:

Z przedstawionego przez Pana problemu wnioskuje, że zobowiązania wobec dwóch firm informatycznych w kwocie 60.000 zł są już wymagalne. Jeśli tak jest w istocie, a Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którą Pan zarządza nie wykonuje tych zobowiązań, to przedmiotowa sytuacja wypełnia definicje niewypłacalności, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Tym samym zaktualizowała się przesłanka do ogłoszenia upadłości, o której mowa w art. 10 Ustawy.

Na Pana pytanie należy wobec tego udzielić odpowiedzi twierdzącej. Jednakże należy pamiętać, że jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości. Zatem, w Pana przypadku zasadna byłaby próba porozumienia z wierzycielami – firmami informatycznymi, oraz podjęcie z nimi rozmów w przedmiocie odroczenia terminu płatności zobowiązań. Ugoda, na mocy której wierzyciele wyraziliby zgodę na przesunięcie terminu wykonania zobowiązań pieniężnych Spółki, spowodowałaby, że Spółki z o. o., którą Pan zarządza, nie można byłoby już uważać za podmiot niewypłacalny, gdyż odpadłaby przesłanka wymagalności zobowiązań pieniężnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy. Pana działania winny przebiegać zatem dwukierunkowo, mianowicie z jednej strony winny zmierzać do pozyskania finansowania dla Spółki (także poprzez sprzedaż tego co już zostało wytworzone), a z drugiej do zawarcia ugody z wierzycielami, na mocy której ustalony zostałby nowy termin zapłaty za faktury w kwocie 60.000 zł.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl