sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 17 – Skutki ogłoszenia upadłości a zbycie udziału spadkowego

Pytanie:

Jaki wpływ na ogłoszenie upadłości mojej firmy ma zawarta przeze mnie umowa zbycia udziału spadkowego?


Odpowiedź:

Punktem wyjścia do udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie jest ustalenie daty zawarcia umowy zbycia działu spadkowego, tj. czy nastąpiło to przed czy po ogłoszeniu upadłości. Data ma o tyle istotne znaczenie, że przesądzi o ważności bądź nieważności umowy. Zgodnie z art. 120 PrUpN, który stanowi, że „umowa zbycia całości lub części udziału spadkowego zawarta po ogłoszeniu upadłości jest nieważna”. Nieważność powstaje z mocy samego prawa i datuje się od samego początku, tzn. od chwili dokonania nieważnej czynności (ab initio – ex tunc). Oznacza to, że każdy, kto ma w tym interes, może się na nią powołać, gdyż nieważność jest skutkiem powszechnym, tzn. działającym wobec wszystkich (erga omnes). Skutki uznania umowy za nieważną są bardzo daleko idące, albowiem nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych, tak jakby strony umowy nigdy nie zawarły.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl