sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 16 – Brak zleceń i środków na spłatę zobowiązań

Pytanie:

Z moją dziewczyną sporządziłem umowę Spółki jawnej i powołaliśmy firmę, która świadczyła usługę obsługi ślubów i wesel. W 2011r. uzyskaliśmy 320.000 zł przychodów i wykazaliśmy zysk 6.000 zł. Ten rok jest zdecydowanie gorszy, gdyż przygotowaliśmy dwa przyjęcia weselne i śluby zostały odwołane. Kwota zaciągniętych zobowiązań to 20.000 zł. Nie posiadamy środków, aby je spłacić, a nowych zleceń nie otrzymujemy. Czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości uwolni nas od konieczności uregulowania naszych zobowiązań?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (PrUpN) upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Co do zasady, postępowanie upadłościowe, prowadzi się tak aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą aby dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane, zgodnie z zasadą optymalizacji – art. 2 PrUpN. Wystarczy zatem, uprawdopodobnić, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w trybie upadłości likwidacyjnej (likwidacji majątku). Układ powinien określać sposób restrukturyzacji zobowiązań upadłego, propozycje mogą obejmować w szczególności: odroczenie spłaty długów na raty, zmniejszenie sumy długów.

Odpowiadając na Pana pytanie wniosek o ogłoszenie upadłości nie zwolni Państwa z zapłaty zobowiązań, natomiast zawarcie układu z wierzycielami pod pewnymi warunkami może umożliwić zwolnienie z pewnej części długów. Jednakże, wniosek ten będzie podlegał oddaleniu przez sąd, w sytuacji, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Być może powinien Pan rozważyć zbycie pewnych składników majątku Spółki, ewentualnie porozmawiać z kimś z członków Pana rodziny czy istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki, bowiem dług nie jest znaczny, co wskazywać może na jedynie przejściową utratę płynności finansowej Spółki.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl