sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 15 – Spółka z o.o., start-up z ujemnymi kapitałami własnymi

Pytanie:

Prowadzę start-up, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka buduje portal internetowy, o bardzo dobrych perspektywach rynkowych. Wraz ze wspólnikiem zainwestowaliśmy 100.000 zł i pożyczyliśmy od prywatnego inwestora 300.000 zł (na sensowny procent). Do tej pory Spółka wydatkowała 320.000 zł. Portal ukończymy za jeden miesiąc. Otrzymałem kilka dni temu bilans i rachunek wyników z firmy prowadzącej nam księgowość. Wynika z niego, że Spółka posiada ujemne kapitały (ponad 200.000 zł). Zdaniem mojego ojca, Zarząd powinien zgłosić wniosek o upadłość? Czy to prawda?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (PUiN) upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Art. 11 ust. 1 Ustawy stwierdza, że dłużnika będącego osobą prawną uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

W Pana przypadku fakt ujemnych kapitałów w bilansie wskazuje, że zobowiązania Spółki przekraczają jej majątek. Analiza Pana pytania poddaje w wątpliwość, czy przekazał Pan istotne informacje do biura rachunkowego. Można sądzić, że nie poinformował Pan, że Spółka jest w trakcie tworzenia portalu internetowego i Spółka ponosi wydatki inwestycyjne, które w ciągu krótkiego okresu czasu zostaną przeniesione do aktywów Spółki. Przypuszczam, że wszystkie wydatki zostały zaliczone w koszty działalności operacyjnej, w efekcie ujemny wynik finansowy i ujemne kapitały własne.

W świetle powyższego:
Ujemne kapitały własne Spółki z o.o. są podstawą do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości – tutaj należy przyznać rację Pana Ojcu.

W przypadku, który Pan opisuje można przypuszczać, że biuro rachunkowe nie zostało poinformowane o celu wydatków ponoszonych przez Spółkę. Jeśli tak jest to należy bezzwłocznie dokonać korekty zapisów w księgach rachunkowych.

Sytuacja wymaga szczegółowej analizy wydatków i ich odniesienie do nakładów inwestycyjnych lub kosztów operacyjnych. Dopiero wówczas będzie możliwe określenie sytuacji Spółki w kontekście zapisów UPNiU.

 

Odpowiedzi udzielił:

Andrzej Głowacki 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl