sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 14 – Termin zgłoszenia wierzytelności

Pytanie:

Jestem wierzycielem upadłej Spółki, moja wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką i wchodzi w skład masy upadłości. Niestety, z przyczyn ode mnie niezależnych nie zgłosiłem wierzytelności w terminie określonym przez sąd. Czy w takiej sytuacji mam jeszcze możliwość zgłoszenia wierzytelności?


Odpowiedź:

Każdy wierzyciel osobisty upadłego, który chce wziąć udział w postępowaniu upadłościowym w celu dochodzenia swoich wierzytelności, powinien zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie, zgodnie z art. 239 i 240 PrUpN. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sędzia-komisarz oznacza termin przyjmowania zgłoszeń. Sytuację zgłoszenia wierzytelności bez zachowania terminu, o którym mowa wyżej reguluje art. 252 PrUpN, jednakże nie będę szczegółowo odnosić się do tego przypadku, dlatego że wszelkie wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym etc. ustanowione na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości będą umieszczone na liście wierzytelności z urzędu, nawet jeżeli wierzyciel nie zgłosi takich wierzytelności (art. 236 §2 PrUpN). Podobnie jest w sytuacji, gdy upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia (art. 236 §3 PrUpN).

Wobec powyższego, Pana wierzytelność zabezpieczona hipoteką zostanie przez sędziego-komisarza umieszczona na liście wierzytelności z urzędu. Co oznacza, że brak Pana aktywności w zakreślonym terminie, nie powoduje dla Pana żadnych ujemnych skutków.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl