sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 13 – Tymczasowy nadzorca sądowy

Pytanie:

W slangu firm w tarapatach często słyszy się, że o wszystkim decyduje TNS! Kto to jest? Kiedy i przez kogo jest powoływany? O czym decyduje?


Odpowiedź:

TNS czyli tymczasowy nadzorca sądowy powoływany jest przez sad upadłościowy w tzw postępowaniu zabezpieczającym, wszczynanym po złożeniu wniosku o upadłość. Do zadań nadzorcy należy sprawowanie kontroli nad czynnościami dłużnika oraz zbadanie jego przedsiębiorstwa celem określenia czy stan przedsiębiorstwa daje podstawy do ogłoszenia upadłości. TNS sporządza sprawozdanie, na podstawie którego sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu wniosku.

 

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl