sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 12 – Układ z wierzycielami

Pytanie:

Ile czasu ma przedsiębiorca, aby zawrzeć układ z wierzycielami, jeśli Sąd ogłosi upadłość z możliwością zawarcia układu?


Odpowiedź:

Zawarcie układu stwarza możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa po jego restrukturyzacji, obejmującej również restrukturyzację zadłużenia. Propozycje układowe powinny być złożone przez dłużnika wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Układ może zostać zawarty już na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, czyli jeszcze przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W takim wypadku sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu wraz z postanowieniem o zatwierdzeniu układu.

Jeżeli układ nie został przyjęty przez wstępne zgromadzenie wierzycieli (które nie jest obligatoryjne) może to nastąpić w toku właściwego postępowania upadłościowego. Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze mówi, że zgromadzenie wierzycieli powinno odbyć się w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia listy wierzytelności, czyli jest uzależnione od terminu ustalenia wysokości wierzytelności przysługujących bezspornie poszczególnym wierzycielom.
Sędzia-komisarz może zwołać zgromadzenie wierzycieli wyznaczone w celu zawarcia układu także wtedy, gdy suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 % ogólnej sumy wierzytelności.

 

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl