sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 11 – Upadłość a zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

Pytanie:

Przez 2 lata prowadziłem działalność gospodarczą – zakład stolarski. Jednakże, sytuacja zmusiła mnie do zamknięcia firmy, pozostała część niespłaconych długów. Ale skoro firma została wykreślona z rejestru, czy powinienem obawiać się, że któryś z wierzycieli może skutecznie doprowadzić do ogłoszenia upadłości mojej osoby?


Odpowiedź:

Na wstępie, wyjaśnienia wymaga okoliczność, że wykreślenie działalności gospodarczej z rejestru nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości, jeżeli stosowny wniosek złożono w ustawowym terminie. Natomiast, po jego bezskutecznym upływie nie ma już takiej możliwości. Zgodnie z art. 8 PrUpN można żądać ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru (w Pana przypadku rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEiDG) nie upłynął rok.

 

Odpowiedzi udzieliła:

Adw. Kamila Klepas

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl