sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 10 – Bezskuteczność czynności prawnej

Pytanie:

W 2004 roku, gdy rozpoczynałem działalność gospodarczą siostra udzieliła mi pożyczki z terminem spłaty do 2006 r. Niestety pożyczki nie udało mi się spłacić i w lipcu 2012 r. w formie aktu notarialnego dokonałem odnowienia umowy, w ten sposób, że przeniosłem na siostrę własność nieruchomości, co w całości zaspokoiło jej roszczenie.
Niestety moja firma wpadła w tarapaty co zmusiło mnie do złożenia we wrześniu 2012 roku wniosku o upadłość. Czy syndyk może zakwestionować akt notarialny, w którym przekazałem dom siostrze?


Odpowiedź:

Tak, zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze , który stanowi, że:

Czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Syndyk powinien uznać za bezskuteczne przeniesienie prawa własności nieruchomości na siostrę i wezwać do wydania nieruchomości do masy upadłości na podstawie art. 134 Ustawy.

 

Odpowiedzi udzielił:

Grzegorz Bigaj

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl