sanacjafirm.pl

FAQ

Pytanie 1 – Sieć gastronomiczna w kłopotach

Pytanie:

Jestem Prezesem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi sieć 20-stu barów sałatkowych „ZIELONO” *. Od kilku miesięcy 15-stu franczyzobiorców nie reguluje moich faktur, obejmujących także czynsz lokalu. W efekcie ja zalegam z płatnościami na rzecz usługodawców Spółki i otrzymuję pierwsze nakazy komornicze. Nadto Spółka generuje straty na poziomie operacyjnym. Spodziewam się, że we wrześniu (po dobrym w gastronomii sezonie letnim) franczyzobiorcy spłacą przynajmniej część swoich zobowiązań wobec ZIELONO Sp. z o.o. lecz to zapewne nie wystarczy na spłatę wierzycieli Spółki i obawiam się, że działanie i koszty komorników sparaliżują funkcjonowanie Spółki „ZIELONO”.
Jakie mogę podjąć działania, aby uratować Spółkę?

*nazwa sieci zmieniona na potrzeby publikacji.


Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Działania winny być dwojakie i powinny być prowadzone równolegle.

Pierwszy obszar to sanacja obecnej sytuacji. Pisze Pan, że 15-stu franczyzobiorców zalega z płatnościami i podaje Pan drugą informację, że Spółka ponosi straty na poziomie operacyjnym. Pierwsze działanie, nawiązując do języka medycznego – to „przywrócenie funkcji życiowych pacjenta”, czyli kroki w stosunku do zalegających z zapłatą franczyzobiorców (ich wymiana, windykacja, likwidacja lokalu). Tutaj nic więcej nie można doradzić, gdyż nie podał Pan szczegółów. Zachęcam do szczegółowej analizy czynników, które powodują, że część franczyzobiorców nie reguluje terminowo opłat i innych kosztów wobec Pana Spółki. Rozwiązania niestety winny być zdecydowane. Kontrahent, który ma uregulować 12 miesięcznych opłat i zalega z trzema kolejnymi, przy założeniu, że „nie testuje” Pana gotowości i/lub zdolności do aktywnych działań, oznacza, że znalazł się w tarapatach. Być może ów przedsiębiorca podjął współpracę z Pana Spółką ze zbyt niskim kapitałem, być może przeinwestował w promocję i marketing, a może lokalizacja obiektu nie jest skorelowana z poziomem czynszu najmu. Jeśli nie będzie Pan potrafił zdiagnozować sytuacji, proponuję skorzystać z usług doradcy.

Drugi aspekt to strata, którą generuje Pana Spółka. Także jest konieczna diagnoza sytuacji. Funkcjonowanie w sieci 20-stu barów sałatkowych to struktura biznesowa generująca przychody i przepływy – z punktu widzenia kierowanej przez Pana Spółki to opłaty franczyzowe. Co miesiąc winno wpływać na konto Spółki 20 przelewów z tytułu tych opłat, czyli poziom przychodów jest łatwy do określenia. Przychody są znane, czyli zgodnie z regułami każdego biznesu struktura Spółki, realizowane działania, wielkość zatrudnienia, itd., czyli parametry wpływające na poziom kosztów muszą być do nich dostosowane. To już zadanie Pana, jako Prezesa Zarządu.

Drugi obszar to relacje z otoczeniem biznesowym. W pytaniu stawia Pan tezę, że spółka „ZIELONO” nie będzie w stanie spłacić wszystkich wierzycieli. Sięgam do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Z informacji zawartych w pytaniu, nie wynika, że obecnie występują przesłanki do ogłoszenia upadłości Spółki. Analizę rozpoczynam zatem od części IV Ustawy – „Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością”. Zgodnie z art. 494 ustawy, przedsiębiorca zagrożony niewypłacalności może złożyć w sądzie oświadczenie o wszczęcie postępowania naprawczego. Wraz z wymaganymi dokumentami, przedsiębiorca składa plan naprawczy, który powinien zapewniać przywrócenie zdolności do konkurowania na rynku (art. 502). Winien on zawierać spójną propozycję dotyczącą restrukturyzacji majątku, zatrudnienia i zobowiązań. Kluczowe znaczenie ma zawarcie układu z wierzycielami, który zaakceptują redukcję lub rozłożenie w czasie płatności zobowiązań.

Postępowanie naprawcze, zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze nie jest, co prawda zbyt często stosowane w Polsce. Zachęcam mimo to, do rozważenia jego ogłoszenia, gdyż zapewnia ochronę przed wierzycielami i umożliwia uzdrowienie sytuacji w Spółce.

 

Odpowiedzi udzielił:

Andrzej Głowacki

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl