sanacjafirm.pl

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę nieruchomości

DGA_BM-1140x300px-03-2017

   DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Poznaniu, Zarządca BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji, zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

   Obiekty, będące przedmiotem dzierżawy jak również obowiązki przyszłych dzierżawców, wskazane zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania, którego celem jest wybór podmiotów, które wydzierżawią jedną lub więcej nieruchomości.

I. Nazwa i siedziba wydzierżawiającego:

BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji

1 Maja 3

63-760 Zduny

NIP: 621-174-21-38

II. Opis przedmiotu dzierżawy:

Przedmiotem dzierżawy są zabudowane  nieruchomości gruntowe określone w Załączniku nr 1 (wykaz nieruchomości objętych postępowaniem) Załączniku nr 1 (wykaz nieruchomości objętych postępowaniem) do Regulaminu określającego warunki postępowania, położone w miejscowościach :

  1. Babkowice , gmina Pępowo, w powiat gostyński, województwo wielkopolskie
  2. Bruczków, gmina Borek Wielkopolski, powiat gostyński, województwo wielkopolskie
  3. Skoraszewice, gmina Pępowo, powiat gostyński, województwo wielkopolskie
  4. Głuponie, gmina Kuślin, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie
  5. Pałczyn, gmina Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
  6. Krzyków, gmina Wilków, w powiat namysłowski, województwo opolskie
  7. Rada, osada Ranty, gmina Wydminy, powiat giżycki, województwo warmińsko- mazurskie

Dotychczas wykorzystywane do prowadzenia działalności z zakresie tuczu trzody chlewnej.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć nieruchomość:

Zarządca umożliwi dokonanie oględzin przedmiotu dzierżawy w następujących terminach:

  • nieruchomości położone w miejscowościach : Babkowice, Bruczków, Skoraszewice, Głuponie, Pałczyn,  w   dniu 22 marca 2017r
  • nieruchomości położone w miejscowości Krzyków w dniu 23 marca 2017r
  • nieruchomość położona w miejscowości  Ranty w dniu 24 marca 2017r

Zarządca dopuszcza możliwość  wyznaczenia  dodatkowego (uzupełniającego) dnia  oględzin w przypadku zaistnienia takiej konieczności

Podmioty zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z  Panem Arturem Florczakiem pod nr tel. 603 864 111

IV. Ogólne warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy przedstawione zostały w Regulaminie określającym warunki postępowania. Zarządca zastrzega sobie prawo uzupełniania i dalszego doprecyzowania warunków dzierżawy na dowolnym etapie postępowania przetargowego, w tym zapisów zawartych w Regulaminie i Formularzu oferty wstępnej.

V. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2017 roku do godziny 16:00, w siedzibie Zarządcy pod adresem:
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.,
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym BM Kobylin Sp. z o.o. w restrukturyzacji,
ul. Towarowa 35 (firma DGA S.A. V piętro),
61-896 Poznań,
Oferty proszę dostarczać w zaklejonych kopertach z napisem : Oferta na dzierżawę nieruchomości  BM Kobylin – nie otwierać do dnia 28 marca 2017 roku do godziny 16:00.

VI. Ogłoszenia

Ogłoszenie będzie emitowane na portalach:

wiescirolnicze.pl

gloswielkopolski.pl/strefa-biznesu/

info-przetargi.pl

przetargi.pl

a także na stronach internetowych Zarządcy www.sanacjafirm.pl/dzierzawa-bmkobylin oraz wydzierżawiającego www.bmkobylin.pl

Dokumenty do pobrania:

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl