sanacjafirm.pl

Dla wydziałów sądów ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu funkcjonuje jako wspólne przedsięwzięcie doradców restrukturyzacyjnych,  audytorów  i doradców gospodarczych,  spełniając przy tym warunki przewidziane art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

Lista licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych na stałe współpracujących z DGA Centrum Sanacji Firm S.A. (w kolejności alfabetycznej):

  • Andrzej Głowacki – licencja nr 689
  • Hanna Jakubowska – licencja nr 849
  • Grzegorz Kotara – licencja nr 427
  • Robert Loranc – licencja nr 885
  • Paweł Multaniak – licencja nr 357
  • Iwona Pilarczyk – Smocikowska – licencja nr 929
  • Paweł Płotek – licencja nr 621
  • Anna Szymańska – licencja nr 688

Grupa Kapitałowa DGA, do której należy DGA CSF S.A. dysponuje silnym zespołem profesjonalistów w zakresie doradztwa gospodarczego,  prawa gospodarczego i rachunkowości,  z długoletnim doświadczeniem w planowaniu i realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstw. Interdyscyplinarne kompetencje pracowników i współpracowników Spółki, wsparte potencjałem technicznym, w tym zaawansowanymi technologiami informatycznymi gwarantują sprawną restrukturyzację podmiotów gospodarczych w postępowaniach przewidzianych Prawem Restrukturyzacyjnym.

Zapraszamy do skorzystania z DGA CSF S.A. w roli doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl