sanacjafirm.pl

Dla wierzycieli

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne funkcjonująca od  1 stycznia 2016 r. wprowadza w życie cztery zupełnie nowe postępowania restrukturyzacyjne, w których  istotną rolę odgrywają wierzyciele zadłużonego przedsiębiorstwa. Postępowania naprawcze w formule zdefiniowanej przez nową ustawę charakteryzują się tym, że dążenie do uratowania przedsiębiorstwa dłużnika to interes jego samego jak i wierzyciela, gdyż daje szansę na realne odzyskanie należności według wspólnie wypracowanego scenariusza i harmonogramu. Dotychczas postępowania układowe, w większości ograniczone do redukcji zadłużenia bądź jego rozłożenia w czasie bez zmiany modelu biznesowego czy innych zasadniczych zmian, kończyły się niepowodzeniem i zmianą postępowania na likwidacyjne, co nie jest w żadnej mierze korzystne ani dla dłużnika, ani dla wierzyciela.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z konsultacji z doradcami restrukturyzacyjnymi DGA Centrum Sanacji Firm! 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl