sanacjafirm.pl

Dla firm rozważających otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. To rewolucyjna zmiana w polskim prawodawstwie, która umożliwia wdrożenie działań naprawczych w przedsiębiorstwie i jest istotna, gdyż wnosi nowe jakości do współpracy zarówno z odbiorcami, jak i dostawcami. Hasło przewodnie zmiany to: restrukturyzacja, a nie likwidacja.

Od czego zacząć?

Po pierwsze: diagnoza. Należy zadać sobie kluczowe pytanie: czy jestem zagrożony niewypłacalnością? Ustawodawca definiuje ten stan w art. 6 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne: „Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny”. Należy zwrócić uwagę, że użyto sformułowania „sytuacja ekonomiczna”, które obejmuje zarówno sytuację finansową, ocenę działalności gospodarczej, jak i wykorzystania zasobów. Dodatkowo, może on być spowodowany bardzo różnymi czynnikami – zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, jednak ważne, aby w porę zauważyć, że grozi nam istotne ryzyko znaczącego pogorszenia wyniku finansowego. Przedsiębiorcy przyznają, że mają kłopot w określeniu, czy mają do czynienia właśnie z taką sytuacją. Stąd tak ważne staje się okresowe diagnozowanie sytuacji przedsiębiorstwa, czyli przeprowadzenie testu na zagrożenie niewypłacalnością.

Samodzielnie czy z doradcą restrukturyzacyjnym?

Kluczowym aspektem jest stałe diagnozowanie sytuacji i jeśli pojawią się oznaki kryzysu należy postawić sobie pytanie: czy własnymi zasobami jestem w stanie pokonać kryzys? Gdy odpowiedź jest negatywna, trzeba zadać sobie/zarządowi kolejne pytanie: czy jestem w stanie zorganizować zasoby (finansowe, produktowe, intelektualne, zarządcze, itd.), które pomogą mi przezwyciężyć kryzys? Jeśli na to pytanie odpowiedź jest także negatywna, wówczas warto przestudiować przepisy ustawy lub skonsultować się z doradcą restrukturyzacyjnym i wszystkiego się dowiedzieć.

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. to zespół licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych, którzy swoją wiedzę i doświadczenie zdobyli realizując setki projektów doradczych na przestrzeni 29 lat. Posiadamy kompetencje konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników, co gwarantuje fachowe spojrzenie na każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz indywidualne podejście do problemów firmy.

Istotnym elementem, który pragniemy podkreślić są zasoby finansowe DGA S.A., które mogą być wykorzystane przy wdrażaniu postępowań sanacyjnych w przedsiębiorstwach (zarówno w formule pożyczek jak i inwestycji kapitałowych).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z doradcami restrukturyzacyjnymi DGA Centrum Sanacji Firm !

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl