sanacjafirm.pl

Marek Barański „Baco Office”

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy z dnia 21 grudnia 2016 roku ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marka Barańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Barański „BACO OFFICE” w Poznaniu.

Metryka postępowania:

 • Sygnatura akt:
  XI GUp 347/16

 • Data ogłoszenia upadłości:
  21 grudnia 2016 roku 

 • Sąd prowadzący postępowanie:
  Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy Do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

 • Sędzia – Komisarz:
  SSR Adam Januszewski

 • Syndyk:
  Anna Szymańska
  doradca restrukturyzacyjny nr 688

 • Kontakt z Syndykiem:
  e-mail: anna.szymanska@sanacjafirm.pl 
  Nr tel.: 61 643 51 00

Syndyk sprzeda z wolnej ręki następujące nieruchomości:

 1. Gruntowa leśna w miejscowości Planta, gmina Narewka
 2. Gruntowa leśna w miejscowości Siemianówka, gmina Narewka
 3. Zabudowana budynkiem produkcyjno – magazynowo – biurowym w Poznaniu, Ul. Wagrowska 14
 4. Zabudowanej budynkiem produkcyjnym w miejscowości Witaszyczki, gmina Jarocin
 5. Gruntowa w miejscowości Witaszyczki, gmina Jarocin

Procedura sprzedaży poszczególnych nieruchomości opisana została szczegółowo w załączonych Regulaminach. Dla każdej z nieruchomości sporządzony został operat szacunkowy określający jej wycenę rynkową.

Syndyk sprzeda linie technologiczne:

 1. Udział (67%) w linii do produkcji i pakowania brykietów zlokalizowanej w Międzyborzu, powiat oleśnicki, województwo wielkopolskie,
 2. Udział (35%) w linii procesu hydrostabilizacji produktów ropopochodnych zlokalizowana w Witaszyczkach, gmina Jarocin, województwo wielkopolskie,

Procedura sprzedaży opisana została szczegółowo w załączonych Regulaminach.

Dokumenty do pobrania:

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl