sanacjafirm.pl

23.02.2016

Andrzej Głowacki, „Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności”.

Serdecznie polecamy lekturę artykułu autorstwa Pana Andrzeja Głowackiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA CSF, który został opublikowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – www.pte.pl.

Artykuł nosi tytuł „Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności”. 

Wprowadzenie:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują dwa akty prawne dotyczące przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych: ustawa Prawo restrukturyzacyjne (PR) i ustawa Prawo upadłościowe (PU). Rewolucyjna zmiana przepisów prawa dotycząca przedsiębiorców znajdujących się w sytuacji kryzysowej upoważnia do oceny efektów funkcjonowania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (PUiN), w brzmieniu obowiązującym do końca ubiegłego roku. Ustawa przewidywała dwie drogi naprawy przedsiębiorstwa których celem było odbudowanie jego potencjału i powrót na rynek. Artykuł jest poświęcony ocenie skuteczności procedury upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami oraz postępowania naprawczego, które szczegółowo zostało uregulowane w części IV ustawy PUiN – Postępowanie naprawcze w ramach zagrożenia niewypłacalnością – art. 492 – 521.

Zapraszamy do lektury całego artykułu, który jest dostępny pod tym linkiem.

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl