sanacjafirm.pl

30.06.2016

RESTART 02/2016

 

RESTART

Newsletter doradcy restrukturyzacyjnego DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Sprawozdanie finansowe obrazem sytuacji przedsiębiorstwa?

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny 

Analiza przyczyn fiaska ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w obszarze powrotu firm na konkurencyjny rynek jednoznacznie wykazała, że sprawozdania finansowe, a w szczególności bilanse nie odzwierciedlały stanu faktycznego.

Koncepcja ustawy Prawo Restrukturyzacyjne

SSR Cezary Zalewski – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Każda nowa regulacja ma z punktu widzenia przedsiębiorców tę wadę, że jest nowa, czyli taka, którą trzeba poznać. Dotyczy to również ustawy Prawo restrukturyzacyjne (PrRes) i Prawo upadłościowe (PrUpad). Nowe prawo nie zawiera w sobie założenia, że przedsiębiorcy będą znali zapisy ustawy. Najważniejszym założeniem nie jest nawet to, że przedsiębiorcy będą wiedzieć w ogóle, że istnieje takie prawo jak prawo restrukturyzacyjne, lecz świadomość istnienia profesjonalistów, którzy poprowadzą ich przez gąszcz procedur i pomogą pokonać kryzys w przedsiębiorstwie.

 

 

Zagrożenie niewypłacalnością

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny 

Rozmowy z doradcami restrukturyzacyjnymi oraz własne doświadczenia z pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne jednoznacznie wskazuje, że pojęcie zagrożenia niewypłacalnością nie jest znane polskim przedsiębiorcom. Współpracowaliśmy w tym półroczu z 21 podmiotami, dla kilku sporządzamy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i każdy z 21 podmiotów jest niewypłacalny.

Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji
Kodeks Dobrych Praktyk Restrukturyzacji powstał w ramach drugiej edycji kampanii: „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje”. Zdaniem autorów, restrukturyzacja powinna być przygotowana jako trzyetapowy proces, na który składa się: analiza ekonomiczno-prawna i określenie źródeł dysfunkcji biznesowych, opracowanie planu naprawczego, a następnie jego konsekwentne wdrożenie. Co odpowiada też układowi Kodeksu.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
?
Na jaki dzień sporządza się bilans przedsiębiorstwa, który jest załącznikiem do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego? Jak wycenia się aktywa i czy uwzględnia się majątek nie związany z działalnością gospodarczą?
?
Upadły miesiąc przed złożenienim wniosku o upadłośc konsumencją sprzedał mieszkanie, nie wykazał tego we wniosku,  nie posiada także  dokumentów potwierdzających spłatę wierzycieli z kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania. Czy Upadły powinien wykazac sprzedaż mieszkania we wniosku o ogłoszenie upadłości, co wówczas gdy tego nie zrobił?
?
Czy kredyt bankowy poręczony przez wspólników Spółki z o.o. jest objęty układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym?
?
 Co składa się na test prywatnego inwestora?

www.ksiegarnia.beck.pl

www.sanacjafirm.pl 

 

 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl