sanacjafirm.pl

01/2016

RESTART

Newsletter doradcy restrukturyzacyjnego DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny 

Pierwsze zdanie powieści Lwa Tołstoja Anna Karenina, które brzmi: „ Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób” można odnieść także do kryzysów w przedsiębiorstwach. Potwierdza to świetna książka Jima Collinsa – „Jak upadają giganci”. Dla każdej firmy, jak stwierdza autor, źródła trudnej sytuacji są inne. 

Nowe jakości dla przedsiębiorców w ustawie Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne

SSR Łukasz Lipowicz – Sąd Rejonowy  Poznań – St. Miasto 

Konieczność uchwalenia nowych regulacji w postaci Prawa restrukturyzacyjnego oraz gruntownej nowelizacji dotychczasowego Prawa upadłościowego i naprawczego uzasadniano tym, że 10-letni okres stosowania ustawy z dn. 28 02 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze umożliwia i zmusza wręcz do krytycznej weryfikacji realizacji stawianych jej celów w ewoluujących warunkach gospodarczych, pozwalając na identyfikację szeregu jej dysfunkcji.

Prawo restrukturyzacyjne a pomoc publiczna 

Mirosław Marek – doradca 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej obejmuje zazwyczaj zawarcie układu z wierzycielami łagodzącego ciężar zobowiązań finansowych poprzez ich redukcję i/lub odroczenie terminów płatności. Jeżeli wśród wierzycieli uczestniczących w układzie znajdują się podmioty publiczne, to takie działania mogą stanowić dla restrukturyzowanego przedsiębiorcy pomoc publiczną.

Od „Tarpana” do PBG

dr Agenor Gawrzyał – doradca 

Po 1989 roku procesy naprawcze, upadłościowe i likwidacyjne przebiegały w mocno zróżnicowanym otoczeniu prawnym opierając się na regulacjach i z okresu międzywojennego, PRLowskiego i tworzonych na potrzeby konkretnej sytuacji (Ustawa z 3 II 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków) czy branż (np.Ustawa z 24 VI 1994 o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej ).

PYTANIA I ODPOWIEDZI
?
Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (art. 227 ust. 1 PR) dołącza się bilans sporządzony przez dłużnika. Według jakich zasad dokonuje się wyceny poszczególnych składników aktywów? 
?
Który parametr wskazuje, że przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością?
?
Czy doradca restrukturyzacyjny jest zawodem zaufania publicznego? 
?
W nawiązaniu do treści działu V (art. 140 i kolejne) ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w którym momencie dokonać analizy dotyczącej występowania pomocy publicznej?  
Warto wiedzieć:
Seminarium dla Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
02 marca 2016 r. w Warszawie odbędzie się seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM skierowane do Spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, a Partnerami merytorycznymi DGA, Kancelaria prawna Prof. Wierzbowski i Partnerzy oraz BDO. Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom nowych jakości dla firm związanych z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe.
Portal aukcji wierzytelności www.aukcjewierzytelnosci.eu
Wszystkich Syndyków – Doradców restrukturyzacyjnych prowadzących postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne zapraszamy do odwiedzenia strony www.aukcjewierzytelnosci.eu. będącej internetową platformą umożliwiającą sprzedaż wierzytelności masy upadłości. Uczestnictwo w całej procedurze nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami dla masy upadłości. Portal pozyskał profesjonalnego Partnera, z którym współpraca może zdecydowanie podnieść efektywność prowadzonych aukcji. Jest to  PI-RESTRUKTURYZACJA Sp. z o.o. – Spółka celowa działająca w ramach grupy kapitałowej Potempa Inkasso Sp. z o.o. (www.pi-restrukturyzacja.pl).

Prawo restrukturyzacyjne w wideo – pigułce:

Pozostałe odcinki można obejrzeć na kanale YouTube
DGA Centrum Sanacji Firm
– zapraszamy!

YouTube-logo-light

Chcesz nam zadać pytanie? Serdecznie zapraszamy do
kontaktu!www.sanacjafirm.pl

Nie jesteś jeszcze subskrybentem naszego newslettera?

Zapraszamy do rejestracji!Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
DGA Centrum Sanacji Firm S.A.
ul.Towarowa 37, III piętro,
61-896 Poznań,
woj. wielkopolskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Warszawie
ul. E. Plater 53 XIV p. budynek WFC,
00-113 Warszawa,
woj. mazowieckie,
Tel. +48 22 528 6656, E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl,
Oddział DGA Centrum Sanacji Firm S.A. w Katowicach
ul. Piotra Ściegiennego 3, Katowice Business Point,
40-114 Katowice,
woj. śląskie,
Tel. +48 61 643 51 00,
Kom.: +48 601 827 681,
E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl