sanacjafirm.pl

Witaj

Jesteśmy zespołem licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych z doświadczeniem w doradztwie biznesowym – wspieramy polskie firmy od 26 lat. 

Naszą ofertę współpracy kierujemy do:

Posiadamy zaplecze organizacyjne oraz zasoby finansowe, które mogę być skutecznie wykorzystane w restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!

Aktualności

29.04.2016

II Forum Grup Kapitałowych BDO z wykładem na temat nowego prawa restrukturyzacyjnego

W dniu 20 kwietnia w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się Konferencja BDO pt. ” II Forum Grup Kapitałowych – RZECZYWISTOŚĆ PRAWNA FUNKCJONOWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH – nowości, trudności, rozwiązania.” W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób – przedstawicieli wielu firm oraz grup kapitałowych z całej Polski, a prelegenci zaprezentowali ciekawe i praktyczne tematy. Swoje wystąpienie […]

W dniu 20 kwietnia w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się Konferencja BDO pt. " II Forum Grup Kapitałowych – RZECZYWISTOŚĆ PRAWNA FUNKCJONOWANIA GRUP KAPITAŁOWYCH – nowości, trudności, rozwiązania."

W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 osób - przedstawicieli wielu firm oraz grup kapitałowych z całej Polski, a prelegenci zaprezentowali ciekawe i praktyczne tematy.

Swoje wystąpienie wygłosił m.in. Andrzej Głowacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A., który zaprezentował założenia funkcjonującej od 1 stycznia br. ustawy Prawo Restrukturyzacyjne.

Dla tych, którzy nie mogli być obecni, organizator udostępnił transmisję online, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Poniżej znajdują się linki do całości wystąpień, które zostały podzielone na dwie części. (więcej…)

DGA CSF partnerem II edycja kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje kapitałowe”

Pierwsza edycja kampanii zakończyła się opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych, którego uniwersalne rekomendacje przeznaczone są dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego. W tym roku zostaną przygotowane rekomendacje branżowe dla procesów restrukturyzacyjnych. Misją kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych. Długofalowym celem Kampanii jest […]

25.04.2016

Pierwsza edycja kampanii zakończyła się opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Transakcyjnych, którego uniwersalne rekomendacje przeznaczone są dla wszystkich uczestników rynku transakcyjnego. W tym roku zostaną przygotowane rekomendacje branżowe dla procesów restrukturyzacyjnych.

Misją kampanii „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas realizacji procesów transakcyjnych. Długofalowym celem Kampanii jest promocja Dobrych Praktyk Transakcyjnych w ujęciu branżowym, nawiązujących do aktualnych trendów rynkowych.

Druga edycja kampanii edukacyjnej skupia się na rozwinięciu rekomendacji zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk Transakcyjnych dla procesów restrukturyzacyjnych. Efektem pracy ekspertów kampanii będzie opracowanie pierwszego z serii Kodeksów Branżowych, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Restrukturyzacyjnych.

Spotkania Robocze Rady Programowej odbędą się w kwietniu i maju, a punktem kulminacyjnym będzie Debata Ekspercka podczas III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego, KongRes 2016, który będzie miał miejsce 16-17 czerwca br. w Warszawie.

Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich podmiotów szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek, także notowanych na GPW.

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspierającej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim oraz w Europie Centralnej i Wschodniej.

DGA Centrum Sanacji Firm S.A. jest partnerem strategicznym II edycja Kampanii, a p. Andrzej Głowacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA CSF znajduje się w gronie Ekspertów Rady Programowej Kampanii. 

Więcej informacji o kampanii: efektywnetransakcje.pl.

FBDFdrugaedycja

07.04.2016

Prawo restrukturyzacyjne na Kongresie Managera w Katowicach

Dziś oraz jutro w Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się II edycja Kongresu Managera, który ma na celu zgromadzenie managerów zarządzających firmami w różnych branżach (bankowość, administracja publiczna, reklama, produkcja,retail) i ukazanie jak ważne jest budowanie wygrywających strategii w organizacji. Interesujące wystąpienia i ciekawe studia przypadków przedstawią eksperci, a wśród nich Andrzej Głowacki – doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący […]

Dziś oraz jutro w Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się II edycja Kongresu Managera, który ma na celu zgromadzenie managerów zarządzających firmami w różnych branżach (bankowość, administracja publiczna, reklama, produkcja,retail) i ukazanie jak ważne jest budowanie wygrywających strategii w organizacji. Interesujące wystąpienia i ciekawe studia przypadków przedstawią eksperci, a wśród nich Andrzej Głowacki - doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA CSF S.A.

Andrzej Głowacki w pierwszym dniu Kongresu przeprowadzi prelekcję pt. "Recepta na sukces ustawy Prawo restrukturyzacyjne", podczas której Słuchacze zapoznają się z głównymi założeniami ustawy oraz co najważniejsze, poznają spojrzenie praktyka biznesu na nowe rozwiązania prawne obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku.

Więcej o Kongresie na: http://kongresman.pl/

Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm – Warszawa, 02 marca – relacja z wydarzenia

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było organizatorem seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”, które odbyła się 2 marca 2016 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie. Partnerami Merytorycznymi spotkania byli: DGA, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni oraz BDO. Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówili następujące zagadnienia: Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Pre-pack, układ […]

03.03.2016

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych było organizatorem seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”, które odbyła się 2 marca 2016 roku w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie. Partnerami Merytorycznymi spotkania byli: DGA, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz BDO.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówili następujące zagadnienia:

 • Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
 • Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców
 • Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej ‎wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego, ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
 • Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych. Celem seminarium jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika, jak i wierzyciela. Nowe narzędzie jest szansą dla firm na wdrożenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Prelegenci przedstawili kilka ważnych aspektów funkcjonowania nowego prawa, o których zarządy i właściciele firmy powinni bezwzględnie pamiętać. Jako pierwszy wystąpił Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. oraz licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Przedstawił kluczowe założenia nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, oraz wyniki analizy dotychczas funkcjonującego prawa upadłościowego, wskazując jednocześnie na przyczyny jego niskiej skuteczności. Podczas prezentacji zostały również opisane poszczególne typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jak stwierdził Andrzej Głowacki - kluczowy jest moment, w którym zarząd firmy podejmuje działania sanacyjne i jego umiejętność wczesnego rozpoznawania symptomów poważnego kryzysu.

Sędzia Cezary Zalewski, Przewodniczący Wydziału ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Warszawie przedstawił zagadnienia związane z układem częściowym oraz przygotowaną likwidacją (pre-pack). Wskazał również na fakt, iż nowe przepisy to nie tylko szansa na udaną restrukturyzację, ale również zagrożenie ich nadużycia. Powodem tego jest spora liberalność prawa funkcjonującego od 1 stycznia dająca sporą wolność jego uczestnikom, przede wszystkim dłużnikom. Dlatego też świadomość i wiedza o potencjalnych zagrożeniach może uchronić wierzycieli przed ich pokrzywdzeniem. Sędzia podsumował swoje wystąpienie przesłaniem do wszystkich interesariuszy postępowań restrukturyzacyjnych, szczególnie do obligatariuszy i akcjonariuszy: "bierność jest passe!".

W kolejnym wystąpieniu dr Andre Helin zwrócił uwagę na słabości sprawozdań finansowych mogące niewystarczająco odzwierciedlać faktycznej sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa. Te wady to m.in. zbyt duża ilość danych historycznych, rozbieżność wartości księgowej z wartością rynkową czy też brak informacji nt. modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w tym informacji o ryzykach operacyjnych czy krytycznych czynnikach wzrostu. Prezes BDO zaznaczył, że to właśnie sprawozdanie finansowe jest sygnałem zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorstwa i podjęcia decyzja o wszczęciu działań naprawczych.

Prof. Michał Królikowski reprezentujący Kancelarię Prawną Prof. Wierzbowski i Partnerzy przedstawił kilka case study ze swojej praktyki zawodowej uświadamiających odpowiedzialność karną członków zarządu oraz rad nadzorczych wobec ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstwa.

Ostatnia zagadnienie poruszone podczas seminarium dotyczyło pomocy publicznej w aspekcie postępowań restrukturyzacyjnych. Mirosław Marek, Wiceprezes Zarządu DGA S.A., zwrócił uwagę na fakt, że restrukturyzacja przedsiębiorstwa może wiązać się z udzieleniem pomocy publicznej i co za tym idzie, może ona mieć istotny wpływ na prawną dopuszczalność przeprowadzenia restrukturyzacji oraz na przebieg tego procesu. Jak zaznaczył, W dotychczasowym stanie prawnym takich przepisów nie było w prawie krajowym, jednak konieczność uwzględnienia kwestii związanych z pomocą publiczną wynikała bezpośrednio z prawa wspólnotowego. Po wyjaśnieniu uczestnikom seminarium czym jest pomoc publiczna, Mirosław Marek przedstawił zagadnienia związane z testem pomocy publicznej, testem prywatnego inwestora / wierzyciela - w odniesieniu do ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Seminarium skierowane było do wszystkich spółek notowanych na warszawskim parkiecie, której przedstawiciele uczestniczyli osobiście na sali lub za pośrednictwem transmisji online.

CcieJMfXEAAlNQs

CcildLeXEAAQ4TT

29.02.2016

Mamstartup.pl: Widmo porażki. Sztuką jest umieć po sobie posprzątać.

Z radością czytamy o sukcesach polskich startupów, z nutką zazdrości śledzimy ich rozwój i wyceny sięgające miliony złotych. To nas motywuje, pozwala analizować przyszłe potrzeby ludzkości, zastanowić się jakie będą i w jaki sposób je zaspokoić. Często zapominamy o tym, że może po prostu się nie udać. Analiza potrzeby Dostrzegamy, że studenci chcą posiadać kolejnego […]

Z radością czytamy o sukcesach polskich startupów, z nutką zazdrości śledzimy ich rozwój i wyceny sięgające miliony złotych. To nas motywuje, pozwala analizować przyszłe potrzeby ludzkości, zastanowić się jakie będą i w jaki sposób je zaspokoić.

Często zapominamy o tym, że może po prostu się nie udać.

Analiza potrzeby

Dostrzegamy, że studenci chcą posiadać kolejnego Iphona, cieniutkiego AirMaca, bywać w fajnych dyskotekach, chcą żyć na bogato. Czyli na pewno chcą zapracować (czytaj: zarobić) na świetne ciuchy i gadżety. I jeszcze zauważamy, że najchętniej student pracowałby nie ruszając się sprzed komputera. Pomysł gotowy: internetowa agencja pracy, która będzie przyjmować zlecenia od przedsiębiorców i przekazywać je studentom. Zatem internauci będą np. oceniać design mebli, lajkować strony, pisać recenzje książek, wybierać nazwę firmy, itd.

Nasz pomysł na biznes

Jest pomysł, pozyskujemy inwestora, pomysłodawca także inwestuje pożyczone środki, powstaje biznesplan, na razie życzeniowy, bo trudno przewidywać reakcję rynku. Tworzy się aplikacja, wykonana zostaje gigantyczna praca, aby „załatwić” wszelkie kwestie ZUS-owskie i podatkowe w relacjach przedsiębiorca-portal-student, pozyskiwani są pierwsi studenci i pierwsi zleceniodawcy.

Początki są niełatwe, gdyż trudno przekonać właścicieli firm do przydatności i efektów pracy studentów siedzących w fotelu i realizujących profesjonalnie zlecenia pomiędzy kolejnymi wpisami na fejsie. Niesamowity upór Pomysłodawcy skutkuje powolnym rozwojem serwisu, w efekcie kilkadziesiąt tysięcy studentów, kilkuset zleceniodawców, znaczna dotacja unijna i fundusz inwestycyjny wspierający startupy za pieniądze podatników - z drugą rundą finansowania. Wydawałoby się, że pełnia szczęścia.

Przykry finał

Powstaje kolejna wersja aplikacji, dodatkowi pracownicy, nowe pomysły. Potrzeba przełomu i wzrostu dwu-trzykrotnego przychodów, aby osiągnąć próg rentowności, co wydaje się być tak blisko. I wówczas, jak czasami bywa w życiu, Pomysłodawca – Szef projektu ląduje w szpitalu, najpierw tydzień potem, miesiąc, potem cztery miesiące L-4. Rada Nadzorcza i fundusz inwestycyjny są uspokojeni faktem, że chory Prezes odbiera maile w szpitalnym łóżku. Firma sypie się. Pomysłodawca wraca po sześciu miesiącach i rzutem na taśmę i … wyprowadza studentów z zacisza akademika, czyli przyjmuje prace realizowane „na mieście”. Pierwszy duży projekt, zaliczka 20.000 zł i … klapa, studenci nie wykonują zlecenia, bo święta, bo nie mam auta, bo … . Samotny, przegrany Pomysłodawca składa w grudniu 2015r. w Sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku. Niestety ta historia jest prawdziwa.

Epilog

Inwestor, który pierwszy zainwestował w Spółkę proponuje, aby rozliczyć się z wierzycielami (kilkadziesiąt tysięcy zł zaledwie) i spróbować sprzedać aktywa: fajny portal, baza 80 tys. studentów, baza firm. Fundusz inwestycyjny odpowiada, że złotówki nie dołoży. Finał projektu: Pomysłodawca pozostaje „sam na sam „ z syndykiem i wierzycielami, a to, że ew. sąd orzeknie kilkuletni zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to już Jego problem.

Wnioski

Dla funduszy inwestycyjnych

Sztuką jest wybrać startup z potencjałem, wesprzeć go gotówką, know-how i kontaktami. Lecz także sztuką jest umieć pomóc w tarapatach, w trakcie choroby lidera projektu przejąć zarządzanie, a w przypadku fiaska … po prostu posprzątać. Przynajmniej zadzwonić do doradcy restrukturyzacyjnego i poradzić się, która metoda prawnego wsparcia porażki biznesowej wydaje się być optymalna.

Dla startupowców

Szukaj swojej szansy w życiu, myśl o nowych produktach i usługach, próbuj je wdrożyć i pamiętaj, że nikt złego słowa nie powinien Ci powiedzieć, jeśli w przypadku klęski Twojego biznesu będziesz uczciwy, nie skrzywdzisz wierzycieli i skorzystasz z przepisów prawa.

Wystarczy, że będziesz wiedział, że jest aż siedem (!) procedur naprawczych lub likwidacyjnych:

 • o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone układowe
 • układowe
 • sanacyjne
 • układ w upadłości
 • likwidacja przygotowana (pre-pack)
 • upadłość likwidacyjna.

Pierwszych sześć umożliwia zarówno kontynuowanie działalności jak i rozliczenie się z wierzycielami.

Ich nazw nie musisz pamiętać, ważne abyś miał ich świadomość. Zapamiętaj na zawsze, że aby dać sobie drugą szansę, musisz „posprzątać” po pierwszym podejściu. Nie wolno po prostu „porzucić” projektu, jego aktywów oraz wierzycieli i udać, że jesteś … bezradny i czekasz na syndyka, aby zamknąć projekt. Jeśli dostrzegasz problem, wygoogluj „licencjonowany doradca restrukturyzacyjny – miasto” i umów się na spotkanie. Przedyskutuj swoją sytuację. I najważniejsze na koniec: „Reaguj na pierwsze sygnały o zagrożeniu klęską Twojego projektu”.


AG

Andrzej Głowacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA CSF

Doradca restrukturyzacyjny

andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl

Artykuł ukazał się na portalu www.mamstarup.pl w dn. 29 lutego 2016 r.

Andrzej Głowacki, „Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności”.

Serdecznie polecamy lekturę artykułu autorstwa Pana Andrzeja Głowackiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA CSF, który został opublikowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – www.pte.pl. Artykuł nosi tytuł „Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności”.  Wprowadzenie: Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują dwa akty prawne dotyczące przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych: ustawa Prawo restrukturyzacyjne (PR) […]

23.02.2016

Serdecznie polecamy lekturę artykułu autorstwa Pana Andrzeja Głowackiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA CSF, który został opublikowany na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - www.pte.pl.

Artykuł nosi tytuł "Sądowe postępowania sanacyjne w latach 2010-2015 ocena skuteczności". 

Wprowadzenie:

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują dwa akty prawne dotyczące przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych: ustawa Prawo restrukturyzacyjne (PR) i ustawa Prawo upadłościowe (PU). Rewolucyjna zmiana przepisów prawa dotycząca przedsiębiorców znajdujących się w sytuacji kryzysowej upoważnia do oceny efektów funkcjonowania ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (PUiN), w brzmieniu obowiązującym do końca ubiegłego roku. Ustawa przewidywała dwie drogi naprawy przedsiębiorstwa których celem było odbudowanie jego potencjału i powrót na rynek. Artykuł jest poświęcony ocenie skuteczności procedury upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami oraz postępowania naprawczego, które szczegółowo zostało uregulowane w części IV ustawy PUiN – Postępowanie naprawcze w ramach zagrożenia niewypłacalnością – art. 492 – 521.

Zapraszamy do lektury całego artykułu, który jest dostępny pod tym linkiem.

15.02.2016

Seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM – Warszawa, 02 marca

W imieniu Organizatora oraz Partnerów serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Osoby do wzięcia udziału w seminarium: PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM 2 marca 2016 roku Sala Kinowa (poziom -1, wejście A/D), Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa) PROGRAM: 11:30 – 12:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna 12:00 – 12:10 Otwarcie konferencji Andrzej […]

nagłówek

W imieniu Organizatora oraz Partnerów serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane Osoby do wzięcia udziału w seminarium:

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

2 marca 2016 roku

Sala Kinowa (poziom -1, wejście A/D), Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A.
(ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa)


PROGRAM:
11:30 - 12:00

Rejestracja uczestników i kawa powitalna

12:00 - 12:10

Otwarcie konferencji
Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.
dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:10 - 13:00

Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu, DGA S.A.

13:00 - 13:40

Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców
SSR Cezary Zalewski, Przewodniczący Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

13:40-14:20

Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego. Ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Prof. Michał Królikowski, Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

14:20-14:40

Przerwa kawowa

14:40-15:20

Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
dr Andre Helin, Prezes Zarządu, BDO Sp. z o.o.

15:20-16:00

Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela
Mirosław Marek, Prezes Zarządu DGA Optima Sp. z o.o.

16:00 - 16:30

Lunch


Seminarium skierowane jest do wszystkich Spółek notowanych na GPW.

Rejestracja uczestników: http://seg.org.pl/pl/prawo-restrukturyzacyjne-sanacja-firm

Serdecznie zapraszamy!

Pierwszy numer newslettera restrukturyzacyjnego – RESTART 01/2016

Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością informujemy, że właśnie „puściliśmy w świat” pierwsze wydanie naszego newslettera restrukturyzacyjnego – RESTART 01/2016. Osoby, które nie są jego subskrybentami zapraszamy do lektury tutaj i oczywiście do rejestracji w naszej bazie mailingowej! Gorąco zachęcamy do lektury!

11.02.2016

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością informujemy, że właśnie "puściliśmy w świat" pierwsze wydanie naszego newslettera restrukturyzacyjnego - RESTART 01/2016.

Osoby, które nie są jego subskrybentami zapraszamy do lektury tutaj i oczywiście do rejestracji w naszej bazie mailingowej!

Gorąco zachęcamy do lektury!

21.01.2016

Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

14 stycznia 2016 roku Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. organizowali seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM . W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone […]

14 stycznia 2016 roku Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. organizowali seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM .

W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne czterema procedurami restrukturyzacyjnymi, jego zdaniem, nakłada na zarządzającego obowiązek wcześniejszej reakcji na sytuacje kryzysowe. Z prezentacji wynika również, że aktualnie najważniejsze jest czytelne zdefiniowanie pojęcia „zagrożenia niewypłacalnością” oraz przyjęcie jednolitego orzecznictwa. Drugim wyzwaniem, w opinii pierwszego z występujących na seminarium, jest powstanie firm ze statusem doradcy restrukturyzacyjnego, które będą łączyły wiedzę w zakresie działań naprawczych, zarządzania i finansów, prawa oraz pomocy publicznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną prezentacją pt. "Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego": Prezentacja_seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

Podsumowanie seminarium PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I SANACJA FIRM

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE NA TOPIE Ponad 400 przedsiębiorców, prawników, doradców zgromadziło organizowane wczoraj przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”. Pięciu prelegentów przedstawiło rozwiązania, które zostały wprowadzone w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Seminarium […]

15.01.2016

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE NA TOPIE

Ponad 400 przedsiębiorców, prawników, doradców zgromadziło organizowane wczoraj przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”.

20160114_124202

Pięciu prelegentów przedstawiło rozwiązania, które zostały wprowadzone w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski oraz Anna Szymańska, Prezes Zarządu firmy DGA Centrum Sanacji Firm S.A. W inauguracyjnym wystąpieniu Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A. i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny zwrócił uwagę na szansę, jaką nowe rozwiązania stwarzają dla przedsiębiorców w tarapatach. Wsparcie działań naprawczych firm, które są zagrożone niewypłacalnością lub niewypłacalne czterema procedurami restrukturyzacyjnymi – zdaniem Andrzeja Głowackiego, nakłada na zarządzającego obowiązek wcześniejszej reakcji na sytuacje kryzysowe. Według mówcy, aktualnie najważniejsze jest czytelne zdefiniowanie pojęcia „zagrożenia niewypłacalnością” oraz przyjęcie jednolitego orzecznictwa. Drugim wyzwaniem, w opinii pierwszego z występujących, jest powstanie firm ze statusem doradcy restrukturyzacyjnego, które będą łączyły wiedzę w zakresie działań naprawczych, zarządzania i finansów, prawa oraz pomocy publicznej.

SSR Łukasz Lipowicz, Wiceprzewodniczący XI Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę zdecydowanie wcześniej reakcji przedsiębiorców na sytuacje kryzysowe. Sędzia, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, zwrócił uwagę na fakt, że wnioski są składane w sądzie zbyt późno, gdy szansa na uratowanie przedsiębiorcy jest już niewielka. Zaznaczył również, że nowe rozwiązania prawne będą wymagały prawidłowo i rzetelnie przygotowanych wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, jako że sąd w oparciu o przedstawione dokumenty będzie podejmował decyzję co do dalszych losów firmy.

Adwokat dr hab. Andrzej Wierciński z Kancelarii WKB Sp. k. powiedział o nowych rozwiązaniach, takich jak przygotowana likwidacja (pre – pack) czy też postępowanie sanacyjne, które powinny przyczynić się do wzrostu liczby transakcji przejęć firm, a także ułatwić pozyskanie inwestora. Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych została szeroko omówiona w wystąpieniu Mirosława Marka, Prezesa Zarządu DGA Optima Sp. z o.o. Prelegent podkreślił znaczenie testu pomocy publicznej w każdym postępowaniu opisanym w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja o koncepcji testu prywatnego inwestora / wierzyciela. Dr Agenor Gawrzyał, prezes wielu instytucji finansowych oraz ubezpieczeniowych przedstawił przebieg i efekty dużych postępowań restrukturyzacyjnych, w których brał udział. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na znaczenie rzetelnego audytu zarówno biznesowego, finansowego oraz prawnego firmy, która ma być objęta programem naprawczym. Wizja, lider, program zmian oraz założenia są zdaniem dr Agenora Gawrzyała kluczowe dla sukcesu sanacji firmy.

W podsumowaniu seminarium Andrzej Głowacki podkreślił wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcami, sądami i doradcami restrukturyzacyjnymi. Zmiana podejścia do sytuacji kryzysowych, zdecydowanie szybsza reakcja, współpraca z dostawcami i odbiorcami, instytucjami finansowymi oraz wsparcie tych działań rozwiązaniami z ustawy Prawo restrukturyzacyjne – to jego zdaniem jedyna szansa zwiększenia liczby firm skutecznie sanowanych. Wpisanie się przez sądy w koncepcję sprawnych działań naprawczych opisanych w ustawie zapewni ich dynamiką i większą skuteczność. Najtrudniejsze zadanie stoi przed doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy zdaniem Andrzeja Głowackiego muszą zasłużyć na tytuł doradcy – lekarza firm, czyli profesjonalnie wspierać firmy z problemami. Jego zdaniem ustawa Prawo restrukturyzacyjne to narzędzie, które może być efektywne jeśli przyjęte rozwiązania zostaną uświadomione przede wszystkim zarządom oraz właścicielom firm.

Organizatorzy dziękując za bardzo duże zainteresowanie zapowiedzieli kolejne seminarium poświęcone tematyce restrukturyzacji i sanacji firm na przełomie maja i czerwca 2016 roku.

IMG_0010

IMG_0014

IMG_0015

05.01.2016

Firmowe postanowienie na nowy rok: nie będę bankrutem

Nowy rok to nowe wyzwania dla firm. Warto podjąć wysiłek i zdiagnozować sytuację ekonomiczną w przedsiębiorstwie. Pewność, że „nie będę bankrutem” skłoni zapewne wielu przedsiębiorców do podejmowania odpowiednio wcześniej działań restrukturyzacyjnych. Czytaj dalej na wnp.pl >>

Nowy rok to nowe wyzwania dla firm. Warto podjąć wysiłek i zdiagnozować sytuację ekonomiczną w przedsiębiorstwie. Pewność, że „nie będę bankrutem” skłoni zapewne wielu przedsiębiorców do podejmowania odpowiednio wcześniej działań restrukturyzacyjnych.

Czytaj dalej na wnp.pl >>

Jak znaleźć skutecznego doradcę restrukturyzacyjnego do firmy?

Od stycznia 2016 roku firmy będą mogły skorzystać z usług doradczy restrukturyzacyjnego. Przewiduje to nowa ustawa restrukturyzacyjna, która wchodzi w życie od nowego roku. Bez wątpienia jest to nowa jakość dla ponad 900 osób posiadających obecnie licencję syndyka, bo to właśnie oni staną się doradcami i będą pomagać firmom w tarapatach. W wywiadzie dla portalu […]

30.11.2015

Od stycznia 2016 roku firmy będą mogły skorzystać z usług doradczy restrukturyzacyjnego. Przewiduje to nowa ustawa restrukturyzacyjna, która wchodzi w życie od nowego roku. Bez wątpienia jest to nowa jakość dla ponad 900 osób posiadających obecnie licencję syndyka, bo to właśnie oni staną się doradcami i będą pomagać firmom w tarapatach.

W wywiadzie dla portalu www.wnp.pl Andrzej Głowacki, Przewodniczący Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. wyjaśnia na czym polegać będzie rola doradcy restrukturyzacyjnego od 1 stycznia 2016 roku.

Cały wywiad obejrzeć można pod tym linkiem.

25.11.2015

Zadyszka… a nie śmierć kliniczna!

Menedżerowie zaproszeni przez Wielkopolską Izbę Budownictwa na seminarium „Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorcy” wysłuchali ciekawego wykładu na temat nowych rozwiązań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. Postępowania restrukturyzacyjne, definicja zagrożenia niewypłacalnością i konieczność sanacji przyczyn, a nie objawów kryzysu zdominowały wystąpienie Prezesa Andrzeja Głowackiego. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła tabela […]

Menedżerowie zaproszeni przez Wielkopolską Izbę Budownictwa na seminarium „Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorcy” wysłuchali ciekawego wykładu na temat nowych rozwiązań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Postępowania restrukturyzacyjne, definicja zagrożenia niewypłacalnością i konieczność sanacji przyczyn, a nie objawów kryzysu zdominowały wystąpienie Prezesa Andrzeja Głowackiego.

Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła tabela charakteryzująca poszczególne postępowanie (do pobrania tutaj), nader przydatna przy analizie sytuacji przedsiębiorcy, a także informująca o skutkach otwarcia każdego z postępowań.

Przebojem było jednak motto seminarium niejednokrotnie powtarzane przez Prowadzącego „Przedsiębiorco! kontaktuj się z doradcą restrukturyzacyjnym w fazie zadyszki, a nie śmierci klinicznej”.

Przedstawione fiasko postępowań naprawczych i upadłości układowych poparte badaniem przyczyn tej sytuacji pozwoliły na postawienie dwóch bardzo ważnych wniosków.

Pierwszy wniosek dotyczył zbyt późnego podejmowania działań przez przedsiębiorców. Stan, gdy kapitały własne są ujemne, toczą się liczne postępowania egzekucyjne, a dostawcy odwracają się plecami to stan „śmierci klinicznej” firmy i szansa przywrócenia na konkurencyjny rynek jest znikoma. Stąd apel A. Głowackiego skierowany do menedżerów o zdecydowanie wcześniejszą reakcję na sytuacje kryzysowe.

Drugi wniosek dotyczył błędu ograniczania działań restrukturyzacyjnych wyłącznie do redukcji lub odroczenia płatności zobowiązań. Praktyka biznesowa jak i analiza projektów jednoznacznie wskazuje, że plan restrukturyzacyjny musi uwzględniać obszary przedsiębiorstwa, które wymagają sanacji, nadto proces ten musi odbywać się we współpracy z dostawcami, odbiorcami, instytucjami finansowymi i przy wiedzy pozostałych wierzycieli. Nadto muszą być uwzględnione nowe jakości w sferze zarządzania, modelu biznesowego zasobów kapitałowych, inwestorów, itd. Prowadzący wielokrotnie podkreślał, że przedsiębiorstwo samo nie uzdrowi się, może to nastąpić wyłącznie przy współpracy ze wszystkimi grupami interesu.

Z rozmów z uczestnikami seminarium wynikało, że na długo zapamiętają dwa hasła:
„Zadyszka … a nie śmierć kliniczna”, „Przedsiębiorco ! Sam nie wyleczysz się”.

Kilka refleksji po VII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO 2015

5 i 6 listopada 2015r. odbył się VII Kongres zorganizowany przez Instytut Allerhanda (www.inso.allerhand.pl) Zarówno wśród prelegentów jak i uczestników można było zauważyć „podminowanie i napięcie” związane z nadchodzącą rewolucją. Kuluary były pełne dyskutujących syndyków, sędziów, doradców biznesowych i profesorów. Temperatura dyskusji rosła z każdą przerwą. Liczba wystąpień była imponująca. Świetnie rozpoczęła Kongres prof. dr […]

09.11.2015

5 i 6 listopada 2015r. odbył się VII Kongres zorganizowany przez Instytut Allerhanda (www.inso.allerhand.pl)
Zarówno wśród prelegentów jak i uczestników można było zauważyć „podminowanie i napięcie” związane z nadchodzącą rewolucją. Kuluary były pełne dyskutujących syndyków, sędziów, doradców biznesowych i profesorów. Temperatura dyskusji rosła z każdą przerwą.

Liczba wystąpień była imponująca. Świetnie rozpoczęła Kongres prof. dr hab. Anna Hrycaj, SO w Warszawie, która syntetycznie ujęła „Blaski i cienie Prawa restrukturyzacyjnego”. Ciekawe były poglądy występujących na temat poszczególnych aspektów zarówno ustawy Prawo restrukturyzacyjne jak i Prawo upadłościowe. Bardzo interesujący wykład miał syndyk Piotr Wydrzyński, który mówił o postępowaniu upadłościowym konsumenta z punktu widzenia … ludzkich problemów zawodowych, rodzinnych, społecznych - człowiek na pierwszym miejscu. Furorę na Kongresie zrobił sędzia Zbigniew Miczek z Tarnowa, który w świetnym wystąpieniu uwypuklił rangę aspektów ekonomicznych w procesie restrukturyzacyjnym, także pod egidą nowej Ustawy.

Pierwszy raz uczestniczyłem w Kongresie i muszę oddać słowa uznania dla Organizatorów. Bardzo istotne zdarzenie z dużą dawką merytorycznej treści.

Wielkie brawa dla Instytutu Allerhanda.

Dla zainteresowanych załączam moją prezentację, dla której przeprowadziłem badania postępowań układowych. Przedstawiam je z komentarzami, które wygłosiłem w trakcie wystąpienia.

Prezentacja: 2015-11-06_INSO 2015_2

Andrzej Głowacki

kontakt: andrzej.glowacki@sanacjafirm.pl

07.10.2015

Wykład: nowe prawo restrukturyzacyjne

17 września br. odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału, na którym Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący Rady Nadzorczym DGA Centrum Sanacji Firm S.A., przedstawił obecnym przedsiębiorcom zmiany, jakie przyniesie ze sobą nowe Prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku oraz nową funkcję – doradcy restrukturyzacyjnego. Serdecznie polecamy nagranie z wykładu wraz […]

17 września br. odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Klubu Kapitału, na którym Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny, Przewodniczący Rady Nadzorczym DGA Centrum Sanacji Firm S.A., przedstawił obecnym przedsiębiorcom zmiany, jakie przyniesie ze sobą nowe Prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku oraz nową funkcję - doradcy restrukturyzacyjnego.

Serdecznie polecamy nagranie z wykładu wraz z prezentacją.

 

Pobierz prezentację w PDF: 2015-09-17_Prezentacja_WKK_Andrzej Głowacki

Doradca restrukturyzacyjny: sukces ustawy Prawo restrukturyzacyjne zależy od wielu czynników

„Nowe prawo zadziała, gdy uczestnicy procesu naprawczego: przedsiębiorcy, doradcy restrukturyzacyjni i sędziowie zmienią sposób działania” – pisze w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w swoim artykule Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny. „Ponad trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie ustawy– Prawo restrukturyzacyjne, a już zapadł na nią wyrok. Jan L. Hińcz na łamach „Rzeczpospolitej” porównuje syndyka do grabarza, […]

29.09.2015

"Nowe prawo zadziała, gdy uczestnicy procesu naprawczego: przedsiębiorcy, doradcy restrukturyzacyjni i sędziowie zmienią sposób działania" – pisze w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej w swoim artykule Andrzej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny. "Ponad trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie ustawy– Prawo restrukturyzacyjne, a już zapadł na nią wyrok. Jan L. Hińcz na łamach „Rzeczpospolitej" porównuje syndyka do grabarza, który w nowej szacie doradcy restrukturyzacyjnego przystępuje do operacji na otwartym sercu.

Ponad trzy miesiące dzielą nas od wejścia w życie ustawy– Prawo restrukturyzacyjne, a już zapadł na nią wyrok. Jan L. Hińcz na łamach „Rzeczpospolitej" porównuje syndyka do grabarza, który w nowej szacie doradcy restrukturyzacyjnego przystępuje do operacji na otwartym sercu. Krzysztof Oppenheim na portalu www.biznestuba.pl wtóruje mu i stwierdza: „Przedsiębiorcy liczą na pomoc. Czeka ich rzeź." Transformacja syndyka w doradcę restrukturyzacyjnego zapisami ustawy słusznie wzbudza wiele emocji i trzeba zgodzić się z tezą J. L. Hińcza, że jej autorzy nie sporządzili zestawienia ważnych informacji o gronie dziewięciuset syndyków, w którym zostałyby uwzględnione takie parametry, jak: wiek, wykształcenie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, znajomość zagadnień finansowych i prawnych, wiedza o pomocy publicznej, funduszach inwestycyjnych itd."

Czytaj cały artykuł...

28.09.2015

Szkolenie „Nowe Prawo restrukturyzacyjne. Kluczowe zmiany dla firm”

Serdecznie polecamy wszystkim osobom zainteresowanym tematem restrukturyzacji przedsiębiorstw na szkolenie w Poznaniu i Warszawie organizowane przez Centrum Kreowania Liderów S.A. Patronem szkolenia jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów, Nadzorców Sądowych i Zarządców. Cel szkolenia: Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane […]

Serdecznie polecamy wszystkim osobom zainteresowanym tematem restrukturyzacji przedsiębiorstw na szkolenie w Poznaniu i Warszawie organizowane przez Centrum Kreowania Liderów S.A. Patronem szkolenia jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów, Nadzorców Sądowych i Zarządców.

Cel szkolenia:

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych.
Celem szkolenia jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika jak i wierzyciela. Nowe narzędzie jest szansą dla dużych jak i małych firm, na wdrożenie zmian, porozumienia się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

 

Adresaci Szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców lub zarządów firm rozważających możliwość skorzystania z nowego Prawa restrukturyzacyjnego, a także do działów prawnych tych firm (w tym firm ubezpieczeniowych), do syndyków, zarządców i doradców oraz do przedstawicieli instytucji finansowych i funduszy inwestycyjnych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Troje wybitnych wykładowców i praktyków przedstawi kluczowe aspekty ustawy Prawo restrukturyzacyjne istotne już wkrótce dla każdej firmy.
 • Zostanie omówiona specyfika procedur naprawczych i sytuacje, w których przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać.
 • Dowiedzą się Państwo jak zareagować, gdy firma będzie zagrożona kryzysem, a jeśli jest aktualnie, to jak przygotować się, aby wniosek złożyć w pierwszych dniach stycznia 2016 r.
 • Poznacie Państwo mechanizmy ochrony wierzycieli przedsiębiorców, którzy nie regulują wobec Was zobowiązań.
 • Wykład dotyczący pomocy publicznej przybliży tematykę istotną w aspekcie wdrażania planów restrukturyzacyjnych.
 • Zyskają Państwo wiedzę na temat działań, które można podjąć, aby zapobiec upadłości prowadzonej firmy.
  Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu.

Metoda:

Prezentacje multimedialne wykładów wzbogacone przykładami. Ważnym elementem będzie odniesienie obecnego stanu prawnego do rozwiązań, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Terminy i lokalizacje:

 • 15 października 2015 - Poznań Hotel Mercure Centrum. Więcej ...
 • 20 października 2015 - Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor. Więcej...

 

Program szkolenia:  

 • 9:45 – 10:00
  Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:15
  Wprowadzenie – Andrzej Głowacki
 • 10:15 – 12:00
  Cztery postępowania restrukturyzacyjne – szansa czy zagrożenie dla dłużnika i wierzyciela - prof. Anna Hrycaj, sędzia SO w Warszawie – Część I
 1. Cel Prawa restrukturyzacyjnego jako narzędzia służącego uniknięciu upadłości dłużnika
 2. Cztery procedury jako cztery drogi wyjścia z kryzysu
 3. Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego – wzajemne relacje, współdziałanie
 4. Zawarcie i zatwierdzenie układu
 5. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu
 6. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego
 7. Przebieg postępowania układowego
 8. Postępowanie sanacyjne jako instrument głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika
 9. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości
 • 12:00 – 12:20
  Przerwa kawowa
 • 12:20 – 13:15
  Cztery postępowania restrukturyzacyjne – szansa czy zagrożenie dla dłużnika i wierzyciela – prof. Anna Hrycaj, sędzia SO w Warszawie – część II.
 • 13.15 – 14.00
  Pomoc publiczna i test prywatnego wierzyciela/inwestora – Mirosław Marek
 1. Definicja pomocy publicznej
 2. Ujęcie kwestii pomocy publicznej w ustawie Prawo restrukturyzacyjne
 3. Koncepcja testu prywatnego inwestora/wierzyciela
 4. Dopuszczalność pomocy publicznej w procesie postępowania restrukturyzacyjnego
 • 14:00 – 14:30
  Przerwa lunchowa
 • 14:30 – 16:00
  Wybrane aspekty nowych ustaw - Andrzej Głowacki
 1. Przygotowana likwidacja – Prawo upadłościowe
 2. Cele i czynniki procesu restrukturyzacji – ustawa a praktyka biznesowa
 3. Rola doradcy restrukturyzacyjnego w procesach naprawczych według zapisów Ustawy
 4. Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorcy
 • 16:00
  Zakończenie szkolenia.

Prowadzący

dr hab. SSR Anna Hrycaj

Hrycaj gifSędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji adwokackiej, radcowskiej i komorniczej.
W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, od 2001 do 2013 w Wydziale XI ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie.
W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka.
W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego.
Od 2013r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego. Współautorka ustawy – Prawo restrukturyzacyjne i przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”.
Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.

Mirosław Marek

dga_108Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Doświadczony trener i ekspert w zakresie pomocy publicznej, funduszy europejskich oraz wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Posiada wieloletnie doświadczenie jako reprezentant Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego. W latach 1993-1996 odpowiedzialny za problematykę reprywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1997 - 2002 Dyrektor Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki.
W latach 2002 - 2006 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jako Wiceprezes Zarządu DGA od 2007 roku, koordynuje projekty inwestycyjne oraz badawcze dla podmiotów publicznych i prywatnych, w tym przy również przy pozyskaniu wsparcia środków z Unii Europejskiej. Jest ekspertem w dziedzinie pomocy publicznej.
Autor poradnika dla administracji publicznej pn.: Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” (2008r.), współautor publikacji pn. „Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe” (2009 r.) wydanej przez Wydawnictwo BECK.

Andrzej Głowacki

IMG_1604Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej (kierunek informatyka). Ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – Analiza finansowa w samodzielnym przedsiębiorstwie. W marcu 2013r. uzyskał licencję uprawniającą do wykonywania zawodu syndyka. Swoje kompetencje poszerza również podczas studiów na Akademii Strategicznego Przywództwa organizowanej przez CIMI oraz Harvard Business School.
Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki DGA S.A. od maja 1995; prowadzi także działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Gospodarcze Andrzej Głowacki.
Od 2012 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm S.A. Jest również Przewodniczącym Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Poznaniu.
Andrzej Głowacki występował jako moderator paneli podczas obrad Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej oraz Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Pracował również przy realizacji projektu medialnego pod nazwą „Akcelerator Pulsu Biznesu”, w którym wybrane podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji uzyskały doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Andrzej Głowacki ma na swoim koncie wiele publikacji m.in. w „Głosie Biznesu”, na blogu na portalu www.natemat.pl felietonów o tematyce związanej z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz upadłości, m.in. „Optymizm przedsiębiorców u progu lata 2015” (06.2015), „Prawo restrukturyzacyjne” (05.2015),”Depresja przedsiębiorcy” (06.2014), „Dlaczego polskie firmy nie upadają” (07.2013),”Upadajmy z klasą” (04.2013).

Doradca restrukturyzacyjny w dzienniku Rzeczpospolita

„Menedżer prowadzący proces restrukturyzacji jest odpowiedzialny za skoncentrowanie się na rozwiązaniu problemów, które decydują o przetrwaniu firmy. Plan naprawy musi być drastyczny, kompleksowy i fundamentalny. Zdaniem sędziów-komisarzy większość składanych w sądach wniosków upadłościowych to spóźnione dokumenty. Kondycja przedsiębiorstwa jest wówczas tak zła, że nie ma już szans na wszczęcie postępowania naprawczego. Przedsiębiorcy dostrzegają brak skuteczności […]

11.09.2015

"Menedżer prowadzący proces restrukturyzacji jest odpowiedzialny za skoncentrowanie się na rozwiązaniu problemów, które decydują o przetrwaniu firmy. Plan naprawy musi być drastyczny, kompleksowy i fundamentalny.

Zdaniem sędziów-komisarzy większość składanych w sądach wniosków upadłościowych to spóźnione dokumenty. Kondycja przedsiębiorstwa jest wówczas tak zła, że nie ma już szans na wszczęcie postępowania naprawczego. Przedsiębiorcy dostrzegają brak skuteczności przepisów ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze i odwlekają złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, co w efekcie powoduje, że w momencie jego składania większość firm charakteryzuje się ujemnymi kapitałami własnymi, licznymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz wysokimi zobowiązaniami. Koncepcja naprawy przedsiębiorstwa ograniczona do redukcji i rozłożenia w czasie zobowiązań lub zamiany ich na udziały/akcje w postępowaniu upadłościowym poniosła więc porażkę." - czytamy w dzienniku Rzeczpospolita w artykule Andrzeja Głowackiego, który jako doradca restrukturyzacyjny przedstawia nową szansę ratowania przedsiębiorstw przed upadłością, jaką niesie za sobą ustawa Prawo restrukturyzacyjne, wchodząca w życie od nowego roku.

Artykuł w całości można znaleźć na stronach gazety. Polecamy gorąco!

Czytaj artykuł...

06.08.2015

Upadłości w Polsce – raport Euler Hermes – w lipcu upadło 69 firm

W lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.) Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w […]

W lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.)

Euler Hermes, spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego przeanalizowała sytuację polskich firm w kontekście bankructw – w lipcu 2015 roku oficjalnie opublikowano informację o upadłości 69 przedsiębiorstw, wobec 79 w czerwcu roku ubiegłego (od początku roku 465 opublikowanych upadłości od początku roku, tj. 6% mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.)

Liczba upadłości nie zmniejsza się jednak proporcjonalnie – ich wzrost kolejny miesiąc notowany jest w odniesieniu do firm produkcyjnych, zwłaszcza dostarczających wyroby inwestycyjne (budowlane), mimo iż to właśnie w budownictwie proporcjonalnie najbardziej zmniejszyła się liczba upadłości… Podobnie w podziale na województwa w większości z nich obserwujemy mniejsza liczbę upadłości, ale zdecydowany wzrost ma miejsce pw. w województwie mazowieckim.

Ogłoszone w lipcu upadłości firm produkcyjnych są w części przypadków efektem problemów z popytem w latach ubiegłych (załamanie obrotów), ale w części przypadków winna jest nie utrata rynku, ale niska rentowność sprzedaży.
Budownictwo: upadają głównie firmy realizujące podstawowe prace budowlane i wznoszenie budynków, mniej jest upadłości wyspecjalizowanych firm wykończeniowych. Wciąż jeszcze echa poprzedniego załamania rynku inwestycji infrastrukturalnych (3 spośród 17 dotyczyło firm w nich wyspecjalizowanych w drogownictwie i budowie rurociągów, które nie odbudowały obrotów spadających od 2011 roku).
Liczba upadłości wzrosła w czterech województwach – zmienił się zdecydowanie ich charakter na Mazowszu i w Wielkopolsce

źródło:

http://inwestycje.pl/firma/Upadlosci-w-Polsce---raport-Euler-Hermes---w-lipcu-upadlo-69-firm;264354;0.html

Prezydent podpisał ustawę Prawo restrukturyzacyjne

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę prawo restrukturyzacyjne umożliwiające m.in. przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapewnienie firmom znajdującym się w trudnej sytuacji szansy na kontynuowanie działalności, podało Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. „Głównym celem nowego prawa restrukturyzacyjnego, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, jest maksymalna ochrona wartości ekonomicznej […]

10.06.2015

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę prawo restrukturyzacyjne umożliwiające m.in. przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji przedsiębiorstwa i zapewnienie firmom znajdującym się w trudnej sytuacji szansy na kontynuowanie działalności, podało Ministerstwo Gospodarki. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

"Głównym celem nowego prawa restrukturyzacyjnego, opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, jest maksymalna ochrona wartości ekonomicznej firmy i zapewnienie przedsiębiorstwu szansy na gospodarcze przeżycie" - czytamy w komunikacie.
Według resortu, nowe przepisy mają zapewnić przedsiębiorcom dostęp do narzędzi prawnych umożliwiających przeprowadzanie efektywnej restrukturyzacji i zapewnienie przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji szansy na kontynuowanie działalności. Upadłość i likwidacja, pojmowana jako ostateczność, ma być szybka i tania, podał także resort.
"Zmiany w projekcie obejmują m.in. rozdzielenie procedur restrukturyzacyjnych i naprawczych od postępowania upadłościowego, wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, zmianę definicji niewypłacalności dłużnika, tak aby decydujące znaczenie miała faktyczna niewypłacalność" - czytamy dalej.
"Nowe przepisy wprowadzą dodatkowe gwarancje poszanowania praw wierzycieli na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl ustawy wierzyciele będą mieli wpływ na przebieg postępowania. Będą mogli m.in. domagać się zwołania rady wierzycieli przez sędziego-komisarza" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta.
Ponadto, ustawa tworzy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Rejestr ten będzie m.in. zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych, wzorów pism i formularzy wymaganych w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Administratorem systemu będzie Minister Sprawiedliwości, podała Kancelaria.
"W ustawie znajdują się również przepisy dotyczące międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego, a także regulacje obejmujące odrębne postępowania restrukturyzacyjne, w tym: postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów, emitentów obligacji, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, banków hipotecznych oraz instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą" - czytamy także.

Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są m.in. regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które mają wejść w życie 1 lutego 2018 r.

źródło: http://biznes.pl/kraj/prezydent-podpisal-nowe-prawo-restrukturyzacyjne/p3tyd7

Baza wiedzy

 • 29-02-2016  | Andrzej Głowacki  |  www.mamstartup.pl  |  Widmo porażki. Sztuką jest umieć po sobie posprzątać
Z radością czytamy o sukcesach polskich startupów, z nutką zazdrości śledzimy ich rozwój i wyceny sięgające miliony złotych. To nas motywuje, pozwala analizować przyszłe potrzeby ludzkości, zastanowić się jakie będą i w jaki sposób je zaspokoić. Czytaj dalej...
 • 13-01-2016  |  Andrzej Głowacki  |  Głos Wielkopolski  |  Zamiast bankructwa naprawa. Nowe przepisy już obowiązują
Rozmowa z Andrzejem Głowackim, prezesem notowanej na giełdzie wielkopolskiej spółki DGA, o nowym prawie restrukturyzacyjnym. Monika Kaczyńska (GW): 1 stycznia weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Czy to coś zmieni w polskiej rzeczywistości gospodarczej? Andrzej Głowacki: Sądzę, że tak. Zmiana przepisów sprawi, że firmy przestaną się bać zmian, a przedsiębiorcy będą reagowali wcześniej na pojawiające się problemy. Czytaj dalej...
 • 04-01-2016  |  Andrzej Głowacki  |  www.wnp.pl  |  Firmowe postanowienie na nowy rok: nie będę bankrutem
Czy każda firma powinna 4 stycznia 2016 roku sprawdzić czy jest zagrożona niewypłacalnością?- To bardzo dobry pomysł a nawet projekt edukacyjny, jeśli 1,7 mln przedsiębiorców weryfikowałoby swoją sytuację ekonomiczną. Tym bardziej, że od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowe Prawo restrukturyzacyjne. Czytaj dalej...
 • 22-12-2015  | Andrzej Głowacki  | www.wnp.pl  |  Układ częściowy wyjściem dla firm w tarapatach 
Układ częściowy to postępowanie restrukturyzacyjne, które może być ograniczone do określonej kategorii wierzytelności. Ale to też jedno z rozwiązań, jakie daje nowa ustawa prawo restrukturyzacyjne, która wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku. Czytaj dalej...
 • 08-12-2015  |  Andrzej Głowacki  |  www.wnp.pl  |  Nowe Prawo restrukturyzacyjne - analiza przypadków 
Każdy podmiot gospodarczy ma swoją specyfikę, a przyczyny sukcesów jak i sytuacji kryzysowych będą za każdym razem inne - mówi Andrzej Głowacki, przewodniczącym rady nadzorczej DGA Centrum Sanacji Firm SA, analizując wybrane przykłady rynkowe. Czytaj dalej...

(więcej…)

Zachęcamy do przesyłania pytań dot. restrukturyzacji oraz upadłości na adres e-mail: kontakt@sanacjafirm.pl.

 

Poznaj pytania, na które dotychczas odpowiedzieliśmy dot. postępowań upadłościowych i naprawczych:

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:
Czy do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej muszę dołączyć oryginały zaciągniętych umów kredytowych czy wystarcza kserokopie? Czytaj dalej...
 • Poręczenie kredytu a upadłość konsumencka:
Moja córka zaciągnęła kredyt a ja jako emerytka jej poręczyłam. Miała wypadek i nie ma obecnie żadnych przychodów, z których mogłaby go spłacać a moje przychody też są za niskie. Słyszałyśmy o upadłości konsumenckiej. Czy możemy ją ogłosić? Czytaj odpowiedź...
 • Art. 54 ust. Prawo Bankowe a postępowanie upadłościowe:
Czy art. 54 ust. 1 Prawa bankowego, który wyłącza spod egzekucji środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powinien obowiązywać w postępowaniu upadłościowym? Czytaj odpowiedź...
 • Brak zapłaty od kontrahenta – spółki cywilnej:
 Mój kontrahentem jest spółka cywilna, która od dłuższego uchyla się od zapłaty za dostarczony towar. Czy mogę zgłosić wniosek o jej upadłość? Czytaj odpowiedź...

Więcej pytań i odpowiedzi...

 • 05-04-2016  |  Amerykański gigant węglowy na skraju bankructwa
Peabody Energy, największy na świecie prywatny koncern węglowy, znalazł się na krawędzi upadłości. Nawet najbardziej efektywne spółki górnicze w USA nie są w stanie sprostać rewolucji na rynku surowców. Czytaj dalej...
 • 04-04-2016  |  Liczba upadłości firm spadła nagle o 26 proc. Skąd tak dobry wynik?
Sądy wydały 136 postanowień upadłościowych i restrukturyzacyjnych polskich przedsiębiorstw w I kwartale 2016 r. To o 26 proc. mniej w porównaniu z poprzednim rokiem. Czytaj dalej...
 • 01-04-2016  |  Zaległości w składkach a restrukturyzacja: firmom w upadłości może pomóc ZUS
By osiągnąć cel prawa restrukturyzacyjnego wystarczy, by ZUS zgłaszał wnioski o upadłość wszystkich podmiotów, które zalegają powyżej trzech miesięcy z zapłatą składek ZUS – przekonuje ekspert. Czytaj dalej...
 • 23-03-2016  |  Restrukturyzacja w Credit Suisse. Szwajcarski bank zwolni 6000 osób
Szwajcarski bank Credit Suisse poważnie bierze się za restrukturyzację. Firma zamierza zwolnić w tym roku 6000 osób, chociaż wcześniej prognozowała, że z pracy w tym banku odejdzie 4000 pracowników. Czytaj dalej...
 • 15-03-2016  |  KUKE: liczba upadłości spadła do 47 w II, prognoza roczna: poniżej 600 
Liczba upadłości firm ogłoszonych w lutym br. wyniosła 47, tj. tyle samo co w styczniu br., i mniej o 19% w skali roku, wynika z danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, cytowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Czytaj dalej...

(więcej…)

O nas

W zespole DGA Centrum Sanacji Firm S.A. współpracują doradcy restrukturyzacyjni posiadający wiedzę i doświadczenie konsultantów biznesowych, biegłych rewidentów i prawników - co gwarantuje skuteczne działania naprawcze oraz indywidualne podejście do problemów Twojej firmy.

Wszyscy Członkowie Zarządu DGA CSF posiadają niezbędne uprawnienia do pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego zgodnie z zapisami ustawy Prawo Restrukturyzacyjnego, co gwarantuje Spółce ten sam status.

Szybka reakcja i rzetelna diagnoza przedsiębiorstwa z profesjonalnym planem restrukturyzacyjnym - to drugi krok do uratowania Twojego biznesu.

Pierwszy krok - to kontakt z nami.

Poznaj kluczowe Osoby w naszym Zespole

 • Zarząd: 

Anna Szymańska - Prezes Zarządu 

Grzegorz Bigaj - Wiceprezes Zarządu 

 • Rada Nadzorcza:

Andrzej Głowacki - Przewodniczący RN

Prof. nadzw. dr hab. Robert Zawłocki  - Członek RN

Marek Karbowski  - Członek RN

 • Dane rejestrowe:

DGA Centrum Sanacji Firm S.A.,

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

NIP: 783-16-94-871    /    REGON: 302302724
Nr KRS: 0000442983
Kapitał zakładowy: 150.000 zł w pełni zapłacony.

logo_napis GKDGA Centrum Sanacji Firm SA jest częścią Grupy Kapitałowej DGA.

DGA jest grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym, usługami z zakresu integracji europejskiej z działalnością inwestycyjną.

W myśl dewizy „Wspieramy Wielkich Jutra” jako doradca i inwestor oferujemy profesjonalne usługi potwierdzone wieloletnim doświadczeniem oraz inwestujemy w nowe przedsięwzięcia biznesowe, stale poszerzając obszar swojej działalności.

DGA S.A. – spółka dominująca w Grupie Kapitałowej, istnieje na polskim rynku doradczym od 26 lat.

Od 2004 roku akcje DGA S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 Pozostałe Spółki oferujące profesjonalne usługi doradcze w Grupie Kapitałowej DGA:

logo_DGA_2010_male_sRGBb energy 14  ckl 14  audyt 14  DGA Optima_mini  pbs nowe logo  

Data ogłoszenia upadłości      Upadły    Syndyk prowadzący     Link do witryny postępowania 
05-02-2016 Upadłość konsumencka Teresa Gajewy Anna Szymańska Link
19-01-2016 Upadłość konsumencka Mateusz Biela Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
19-01-2016 Upadłość konsumencka Ewa Filoda Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link 
19-01-2016 Upadłość konsumencka Urszula Grabowska Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
18-01-2016 Upadłość konsumencka Maciej Gorzan Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
12-01-2016 Upadłość konsumencka Zofia Maria Kaczmarek Anna Szymańska Link
07-01-2016 Upadłość konsumencka Izabela Buka Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
21-12-2015 Upadłość konsumencka - Zbigniew Kobylarz Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link
17-12-2015 Prometeusz Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link
15-12-2015 Upadłość konsumencka Katarzyna Starczewska Iwona Pilarczyk - Smocikowska Link 
30-01-2015 LOGITEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link
14-10-2014 AGRO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Andrzej Głowacki Link
05-09-2013 Decade Sp. z o.o. w upadłości układowej Grzegorz Bigaj Link
02-09-2013 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Hydrotechnicznych WODKAN Sp. z p.o. w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link
12-07-2013 ELPROTECH - Systemy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link
18-03-2013 FIRMA REROŃ Joanna Reroń w upadłości likwidacyjnej Paweł Multaniak Link
22-06-2012 D-ARKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w upadłości likwidacyjnej Anna Szymańska Link

 

Kontakt

Chcesz nam zadać pytanie, dowiedzieć się jak działamy i co możemy zaoferować Twojej firmie? Zapraszamy do kontaktu - zadzwoń lub napisz !

DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Tel. +48 61 643 51 00

Kom.: +48 601 827 681

E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl


Siedziba: ul.Towarowa 35, V piętro, 61-896 Poznań

NIP: 783 169 48 71

REGON: 302302724

nr KRS: 0000442983

Kapitał zakładowy: 150.000 zł w pełni wpłacony


Poznań 

Warszawa

Katowice

siedziba główna

ul. Towarowa 35

61-896 Poznań

V piętro

oddział

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

VIII piętro

oddział

Katowice Business Point

ul. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

 

DGA Centrum Sanacji Firm S.A.

Tel.: +48 61 643 51 97

Kom.: +48 601 791 681

E-mail: kontakt@sanacjafirm.pl


Siedziba: ul.Towarowa 35, V piętro, 61-896 Poznań

Siedziba: ul.Towarowa 35, V piętro, 61-896 Poznań

NIP: 783 169 48 71

REGON: 302302724

nr KRS: 0000442983

Kapitał zakładowy: 150.000 zł w pełni wpłacony


Poznań 

Warszawa

Katowice

siedziba główna

ul. Towarowa 35

61-896 Poznań

V piętro

oddział

Al. Jana Pawła II 12

00-124 Warszawa

VIII piętro

oddział

Katowice Business Point

ul. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

 

Śpieszymy Tobie z pomocą! DGA Centrum Sanacji Firm S.A.